Onnistunut rekrytointi tukee yrityksen liikevaihdon kasvua


​​​​​​​​​​​​​​Menestyvän yrityksen liiketoiminnan taustalla on osaava ja innostunut henkilökunta. HRA-koulutus antaa työvälineet niin rekrytoinnin ammattilaiselle kuin oman työn ohessa rekrytointia tekevälle, parhaiden osaajien rekrytoimiseksi. Onnistunut rekrytointi tukee organisaation kasvua ja menestystä. Voidaan sanoa, että rekrytointi on investointi yrityksen tulevaisuuteen.HRA on Suomessa ainoa rekrytointiin pelkästään perustuva koulutus, jolla voidaan varmistaa ammatissa tarvittava tietotaito

HRA on ainoa rekrytointikoulutus Suomessa, jossa osaamisen voi todentaa tutkinnolla. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HRA-nimikettä, joka on rekrytointiosaamisen tunniste.Rekrytointia on mukava tehdä, kun tietää mitä tekee, eivätkä tulokset jää sattumanvaraisiksi

Rekrytointi voi toisinaan kasvattaa harmaita hiuksia, mutta hiottu rekrytointiprosessi auttaa välttymään sudenkuopilta ja kantaa hedelmää pitkälle. Tämän vuoksi rekrytointikoulutuksemme on jaettu kolmeen moduuliin.


Rekrytoinnin yleiset periaatteet ja prosessi: Jotta rekrytoinnissa onnistuminen ei olisi sattumankauppaa, tulee rekrytointia tekevän tietää pelikenttä ja pelisäännöt. Johdattelemme sinut rekrytoinnin maailmaan, jotta ymmärrät rekrytoinnin kokonaiskuvan sekä osaat siten hyödyntää erilaisia rekrytoinnin menetelmiä.


Rekrytoinnin juridiikka: Rekrytoinnin ammattilaisella on vastuu ja valta tehdessään valintaa koskevia päätöksiä. Rekrytoinnin juridiikan tuntemus auttaa sinua välttymään rekrytoinnin sudenkuopilta. Opetamme käytännön esimerkkien avulla oikeuskäytänteitä, jotta osaat soveltaa lakia aitoihin rekrytointitilanteisiin.


Analysointi ja päätöksenteko: Päätöksenteon tukena riittävä analysointi, soveltuvuusarvioinnit sekä muut valintaa tukevat välineet ovat merkittävässä roolissa matkalla kohti onnistunutta lopputulosta. Näiden lisäksi opetamme, kuinka ohjata tuottavaan tekemiseen sekä antaa kehittävää palautetta perehdytyksen aikana.Rekrytoinnin periaatteet

Rekrytoinnin juridiikka

Analysointi ja päätöksenteko​​​​​​​


​​​​​​​HRA-koulutusta on ollut mukana ideoimassa ja kehittämässä upea joukko rekrytointialan ammattilaisia, kuten rekrytointikouluttaja Juho Toivola sekä hr-juridiikkaan erikoistunut HR Legal. Keskustelujen pohjalta olemme hioneet rekrytointikoulutuksemme kattavaksi paketiksi, jonka tarkoituksena on auttaa rekrytoijia onnistumaan työssään paremmin. Verkostossamme on vuosikymmenien kokemus henkilöstö- ja rekrytointialasta, joka mahdollistaa sen, että opetuksemme sisältää paljon käytännön esimerkkejä perustuen aitoihin rekrytointitilanteisiin. Tutustu kaikkiin asiantuntijoihimme.


HRA on rekrytointiosaamisen verkosto

Tarkoituksemme on auttaa rekrytoijia onnistumaan työssään paremmin, sekä tarjota keskustelu- ja verkostoitumismahdollisuuksia rekrytointia tekevien kesken. Järjestämme vuosittain erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, joissa pääset vaihtamaan ajatuksia rekrytoinnin ammattilaisten kanssa. Tulevat tapahtumat löydät kalenteristamme.​​​​​​​
​​​​​​​HRA-koulutusohjelma tarjoaa parhaat käytännöt rekrytoinnin menetelmistä, työkaluista ja tekniikoista
​​​​​​​​​​​​​​

HRA-rekrytointikoulutus perustuu SFS 30405 standardiin

HRA opintokonaisuus perustuu SFS:n 30405 standardiin, joka keskittyy rekrytoinnin tärkeimpiin prosesseihin ja käytäntöihin, kuten rekrytoinnin toimintaperiaatteiden kehittämiseen, siirtymiseen mahdollisten hakijoiden etsimisestä uusien rekrytoitujen työntekijöiden perehdyttämiseen sekä arviointiin ja mittaukseen.

Ohjausryhmä ja tutkintolautakunta tuovat turvan koulutuksen ja tutkinnon ajantasaisuudesta

​​​​​​​Rekrytointiala elää jatkuvaa uudistumisen aikaa. Osaajapula näkyy useilla toimialoilla tuoden haasteita osaavan ja motivoituneen henkilökunnan hankintaan. Siksi meillä kauppakamarilla onkin tärkeää, että koulutuksemme vastaavat alan vaihtuviin tarpeisiin. Ohjausryhmä edistää HRA-koulutuksen laadun ylläpitämistä, kehittämistä sekä huolehtii koulutuksen laadusta ja ajantasaisuudesta. Tutkintolautakunta vastaa HRA-tutkinnossa käytettävän materiaalin hyvästä tasosta, oikeellisuudesta ja ylläpitämisestä.


Kauppakamarit ylläpitävät ja edistävät ammattimaisen koulutuksen laatua

HRA on Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin luoma rekrytointikoulutus. Kauppakamariverkosto ylläpitää ja edistää ammattimaisen koulutuksen laatua sekä osaamisen kehittämistä.​​​​​​​ Kauppakamarit järjestävät vuosittain useita satoja koulutustilaisuuksia eri puolilla maata. Muita tutkintopohjaisia koulutuksia ovat HHJ, LKV-kiinteistövälittäjä ja LVV-vuokrahuoneistonvälittäjäkoe, Kiinteistöarvioija ja Tavarantarkastaja.Jotta pystymme vastaamaan mahdollisimman hyvin osallistujien tarpeisiin, keräämme palautetta koulutukseen ja tutkintoon osallistuneilta. Palautteiden avulla pystymme pitämään koulutuksemme työelämälähtöisenä, joustavana ja osallistujaystävällisenä pakettina rekrytointiosaamisen ytimeen. Olemme kysyneet palautetta esityksen sisällöstä, esitystavasta sekä aineistosta. Kokonaisarvosanaksi HRA on saanut upeat 4,4/5.​​​​​​​ Tutustu palautteisiin.​​​​​​​Rekrytointiala elää jatkuvaa uudistumisen aikaa. Osaajapula näkyy useilla toimialoilla tuoden haasteita osaavan ja motivoituneen henkilökunnan hankintaan. Siksi meillä kauppakamarilla onkin tärkeää, että koulutuksemme vastaavat alan vaihtuviin tarpeisiin.