Tietojen toimittamisvelvollisuus TE-toimistolle ulkomaalaisesta työntekijästä

Olemme palkanneet ukrainalaisen työntekijän, jolla on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella. Täytyykö meidän toimittaa TE-toimistolle tietoja ulkomaalaisesta työntekijästä?

Kyllä tarvitsee. Jos työnantaja ottaa palvelukseensa työntekijän, joka on muun kuin EU:n jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen tai tällaisen perheenjäsen, hänen tulee viivytyksettä toimittaa TE-toimistolle tieto palkkaamastaan työntekijästä, työsuhteen kestosta, palkasta ja sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Tiedot tulee toimittaa sähköistä Enter Finland -palvelua käyttäen. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, tiedot voi toimittaa paperisena TEM 055 -lomakkeella. Tietoja ei tarvitse kuitenkaan toimittaa TE-toimistolle erikseen, jos se on jo saanut vaaditut tiedot työnantajalta työperusteisen oleskelulupahakemuksen yhteydessä.

Vuoden 2025 alusta alkaen tiedot toimitetaan Maahanmuuttovirastolle.


Alkuperäinen artikkeli julkaistu täällä. Neuvontapalvelu on maksuton Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenille.

​​​​​​​

Kirjoittaja

Anette Laiho

juristi, neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari​​​​​​​