HRA-asiantuntijat


Kouluttajat ovat saaneet hyvää palautetta luontevasta esiintymisestä


Martti Kangas

Senior Consultant, Partner, HR Legal Services Oy

Martti on toiminut henkilöstöalalla konsulttina ja johtotehtävissä vuodesta 1998. Hänellä on pitkä kokemus useista vaativista rekrytointi- ja suorahakutoimeksiannoista suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Martti on johdon luottokumppani, pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat usein muodostuneet myös liiketoimintaa, organisaatiota ja johtamista sparraaviksi.

LinkedIn


Tatu Malmström

Senior Consultant, HR Legal Services Oy

Tatu on kohderyhmien ymmärryksen ja tietoperusteisen kehittämisen erityisosaaja. Henkilöarvioiden ja muun datan yhdistäminen pääätöksenteon tueksi on Tatun vahvuuksia. Koska valintamme niin ihmisinä kuin työntekijöinä kertovat meistä yhä enemmän, työn ja arvojen yhteen sovittaminen käy yhä tärkeämmäksi organisaatioille. Jotta liiketoiminnalliset tavoitteet kohtaavat työn tekevien ihmisten todellisuuden, tarvitaan henkilöstödatan aitoa ymmärtämistä ja kykyä linkittää se liiketoimintaan. ​

LinkedIn


Maria Setälä

Senior Consultant, Partner, HR Legal Services Oy

Maria on työsuhdejuridiikan ja HR-asioiden moniosaaja. Maria on ollut mukana tekemässä monien organisaatioiden henkilöstösuunnittelua ja ollut varmistamassa eri prosessien oikeudenmukaisuuden ja toimivuuden. Marian toimintaa ohjaavat oikeudenmukaisuus, liiketoimintalähtöisyys sekä asioiden tekeminen kerralla järkevästi ja oikein.

LinkedIn


JOnna Halmesmäki

Senior HR Consultant, HR Legal Services Oy

JOnna on kokenut ammattilainen HR projekteissa, kouluttajana ja vuokra-HR toimeksiannoissa. JOnna uskoo hyvään viestintään ja esimiestyön kehittämiseen yrityksen hyvän henkilöstötyön kulmakivinä. Rekrytoinnilla on valtava merkitys organisaation onnistumisessa. JOnna on energinen ja käytännönläheinen HR ammattilainen, jolla on kyky saattaa kompleksiset asiat helposti lähestyttäviksi ja tehtävissä oleviksi.

LinkedIn


Juho Toivola

Rekrytointikouluttaja, juhotoivola.fi

Juho on koulutukseltaan psykologian maisteri sekä työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi. Juhon ammatillinen intohimo on kehittää rekrytointia työkseen tekevien ihmisten ammatillista osaamista, ja sitä kautta koko suomalaisen työelämän laatua.

Juho on pitänyt viime vuosina yli 100 rekrytointiin liittyvää koulutusta, joihin on osallistunut yhteensä tuhansia ihmisiä. Hänen koulutuksiaan pidetään yleisesti paitsi hyödyllisinä, myös hauskoina. Juholla on paljon käytännön esimerkkejä, joita hän on kerännyt työuransa varrella. Näiden kautta vaikeammatkin aiheet muuttuvat helpommin lähestyttäviksi ja ymmärrettäviksi.

LinkedIn​​​​​​​Ohjausryhmä ja tutkintolautakunta

HRA-toimielimet ovat HRA-ohjausryhmä, HRA-tutkintolautakunta sekä valittujen kauppakamareiden koulutuspäälliköistä koostuva ohjausryhmä.


HRA-ohjausryhmä

Ohjausryhmä edistää HRA-koulutuksen laadun ylläpitämistä, kehittämistä sekä huolehtii osaltaan että koulutuksen laadusta ja ajantasaisuudesta.

Puheenjohtaja

 • Marja Heinimäki, toimitusjohtaja, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Jäsenet

 • Henna-Riikka Huhta, toimitusjohtaja, HR Legal Sevices Oy
 • Krista Pahkin, korkeakouluyksikön johtaja, Laurea
 • Risto Pulkkanen, asiantuntija, SFS Suomen Standardisoimisliitto
 • Pirjo Kurki, koulutuspäällikkö, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

HRA-tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta määrittelee ja tarvittaessa osallistuu tutkintomateriaalien laatimiseen, tutkintoon sisällytettävien kysymyksten luomiseen, arvosteluperusteiden sekä hyväksyttävän suorituksen rajan tarkentamiseen. Tutkintolautakunta vastaa osaltaan HRA-tutkinnossa käytettävän materiaalin hyvästä tasosta, oikeellisuudesta ja ylläpitämisestä.

​​​​​​​Puheenjohtaja

 • Riitta Tolvanen, Senior Vice President HR (ret.), Mentor

Jäsenet

 • Juho Toivola, Work and organizational psychologist & job market strategist, Juho Toivola
 • Mika Lallukka, Cimson Henkilöstöpalvelut Oy
 • Sihteeri, Marja Heinimäki, toimitusjohtaja, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Kauppakamariverkoston ohjausryhmä

 • ​​​Katarina Kecklund, koulutuspäällikkö, Pohjanmaan kauppakamari
 • Pirjo Kurki, koulutuspäällikkö, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
 • Mari Polvinen, palvelupäällikkö, Kuopion kauppakamari
 • Susanna keskinen, koulutuspäällikkö, Tampereen kauppakamari
HRA-Koulutuspäällikkö

Pirjo Kurki, +358 40 1979 823
pirjo.kurki@rihykauppakamari.fi


HRA-Koulutusjohtaja

​​​​​​​Marja Heinimäki, +358 40 547 8563
marja.heinimaki­@rihykauppakamari.fi