Kohti parempia rekrytointeja koulutus kerrallaan

Olen tehnyt rekrytointeja urani aikana sekä oman työn ohella että toistakymmentä vuotta työkseni. Jossain työurani aikana syntyi ajatus rekrytointityön arvoista ja oikein tekemisestä.

Tunnistin urani alkuvaiheessa oman osaamiseni haasteet. Analysointi ja päätöksenteko oli mielenkiintoista, mutta tunsin epävarmuutta. Lisäksi rekrytointiin liittyvä lainsäädäntö oli epävakaalla pohjalla. Onnekseni johtamisen opintoihini on kuulunut työsuhdejuridiikkaa ja työnantaja koulutti haastattelutaitoja. Koin kuitenkin tarvitsevani laajempaa vahvistusta ja sparrauskumppania sekä vahvuutta siihen, että teen oikeita asioita oikein. Työ opetti ja joidenkin ominaisuuksieni kautta selvitin pahimmat karikot. Toki joihinkin kompastuin.

Pohdin ensin kirjan kirjoittamista. Kuitenkin koin, ettei se tuo esiin tärkeiksi kokemiani asioita. Ne ovat oikeiden asioiden tekemistä oikein sekä jotain konkreettista, millä osoittaa oma osaaminen. Joten aloin pohtia koulutusta, joka perustuisi standardiin ja sisältäisi rekrytoinnin juridiikan osuuden.

Kävin paljon keskusteluja eri ihmisten kanssa. Osaamisen osoittavan koulutuksen tarve tunnistettiin selkeästi, tällöin suunnitelma alkoi hahmottua. Ja hiljalleen kaikki alkoi realisoitumaan, eikä tämä suunnitelmaksi jäänyt.

Keskustelut HR Legalin toimitusjohtajan Henna-Riikka Huhdan kanssa antoivat tukea ajatukselleni: alalta puuttuu rekrytoijien osaamisen tunniste ja sen todentava tentti. Merkittäviä sparrareita ovat olleet myös Riitta Tolvanen, Juho Toivola ja Mika Lallukka. Näistä keskusteluista kaikki alkoi ja lopusta teemme rekrytoinnin historiaa.

Pohdimme dilemmaa riittääkö, että rekrytoija tietää osaamisensa tason ja vastaus oli, että ei riitä. Siksi loimme koulutuksesta sellaisen, että se tukee ja tehostaa myös oman toimen ohella rekrytoivia esihenkilöitä. Koulutuksemme sisältää paljon keskustelua ja asioiden konkreettista läpikäyntiä.

Koulutuksemme kivijalka on vahva osaaminen rekrytointien ja siihen liittyvän juridiikan parissa.

Näin alkoi loputon intohimoni muuttaa rekrytointeja koulutus kerrallaan.


HRA-Koulutusjohtaja

​​​​​​​Marja Heinimäki, +358 40 547 8563
marja.heinimaki­@rihykauppakamari.fi