​​​​​​​HRA tarjoaa parhaat käytännöt rekrytoinnin menetelmistä, työkaluista ja tekniikoista


Jotta pystymme vastaamaan mahdollisimman hyvin osallistujien tarpeisiin, keräämme palautetta koulutukseen ja tutkintoon osallistuneilta. Palautteiden avulla pystymme pitämään koulutuksemme työelämälähtöisenä, joustavana ja osallistujaystävällisenä pakettina rekrytointiosaamisen ytimeen. Olemme kysyneet palautetta esityksen sisällöstä, esitystavasta sekä aineistosta. Kokonaisarvosanaksi HRA on saanut upeat 4,4/5.​​​​​​​

​​​​​​​”HRA-koulutus on ollut kattava poikkileikkaus modernin työnantajakuvaa tukevan rekrytoinnin keskeisistä asioista. Lisämausteen koulutuksen antiin on hyvien kouluttajien lisäksi antanut ​​​​​​loistava ryhmä, jossa on syntynyt paljon keskustelua.”

Hanna Lindroos, Startup Center Oy

​​​​​​​


"Koulutus oli mielenkiintoinen, vaikka aihe olikin hyvin tuttu. Ryhmän henki oli hyvä etänä sekä tutkintotilaisuudessa livenä. Loistavaa keskustelua! HRA herätti mielenkiinnon opiskella lisää."

Tanja Raanti, Fortum Power and Heat Oy, MM Kotka Mills​​​​​​​


​​​​​​​

​​​​​​​”Kurssi oli hyvä läpileikkaus aiheeseen ja suosittelisin sitä erityisesti aloitteleville rekrytoijille. Rekrytointia on mukava tehdä, kun tietää mitä tekee, eivätkä tulokset jää sattumanvaraisiksi


Muutos ajattelussa, kasvua rekrytoijana, täydensi omaa tietotaitoa ja osaamistaan todella paljon


Heräsi ajatus, että rekryihin pitäisi käyttää enemmän aikaa ja vaivaa, tunnistan rekrytoinnin tärkeyden ja strategisen roolin


HRA-tutkinnon pitäisi olla edellytys rekrytoinnin parissa työskenteleville!
​​​​​​​”Käytännön tilanteiden läpikäymistä, paljon uutta näkökulmaa asioihin. Erittäin tyytyväinen olen tämän päivän antiin, uskon saaneeni tästä tulevaisuuden varalle paljon uutta tietoa.”

​​​​​​​

”Luennoitsija toi asiat mielenkiintoisesti esille kokemusten kautta. Sai kysellä ja haastaa kouluttajaa, mikä toi luennoitsijan ammattitaidon esille, hän osasi vastata kysymyksiin eri näkökulmista.”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Keskusteleva luennointitapa sai kuulijat osallistumaan.​​​​​​​

​​​​​​​"Suosittelen vahvasti HRA-tutkintoa.
Mukavaa saada sparrata alan kollegojen kanssa. Rekrytoinnin juridisen osion asioita oli sopivasti jaoteltu. Tutkinnosta oli tehty mukava käytännönläheinen case-esimerkeillä."

Mona Sandström
HRA, Cimson Henkilöstöpalvelut Oy
​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

Tutkintopäivän koostuminen kertausluennosta ja monivalintakokeesta on hyvä toimintatapa 4,5”​​​​​​​


Tutkinnosta saamani informaatio oli sopivaa 4,4


Tutkinto vastasi koulutuksen sisältöä 4,6”​​​​​​​Aineistoista sanottua


”Materiaalia tuli paljon, tämä selkeyttää työtä, mitä aiemmin tehnyt”

”Todella hyvä ja kattava materiaali, äärimmäisen tyytyväinen”​​​​​​​