Onnistunut rekrytointi tukee yrityksen liikevaihdon kasvua

​​​​​​​Menestyvän yrityksen liiketoiminnan taustalla on osaava ja innostunut henkilökunta, jonka vuoksi kilpailu parhaimmista osaajista on kovaa. Tämän vuoksi liiketoiminnan tavoitteiden kannalta on tärkeää miettiä, minkälaisia osaajia yritykseen tarvitaan. Osaamistarpeiden pohdinta ja henkilöstösuunnitelma auttaa varmistamaan, että uudet työntekijät täyttävät juuri ne kriittiset aukot, joita rekrytoinnin tavoitteena on. Erilaisten rekrytointimenetelmien tuntemus auttaa valitsemaan optimaalisimmat menetelmät rekrytoinnin tavoitteet huomioiden - esimerkiksi anonyymirekrytointi avaa oven monimuotoisuudelle ja piilotetuille lahjakkuuksille, jotka voivat tuoda uuden ulottuvuuden yrityksen menestykseen. Voidaan siis sanoa, että onnistunut rekrytointi on investointi yrityksen tulevaisuuteen.


HRA® on Suomessa ensimmäinen rekrytointiin pelkästään perustuva koulutus, jolla voidaan varmistaa ammatissa tarvittava tietotaito

HRA® on ensimmäinen rekrytointikoulutus Suomessa, jossa rekrytoija voi todentaa osaamisensa tutkinnolla. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HRA-nimikettä, joka on rekrytointiosaamisen tunniste.


HRA® on kattava paketti rekrytointimenetelmiä, juridiikkaa ja etiikkaa

HRA-rekrytointikoulutus on jaettu moduuleihin, joissa tarkastellaan rekrytointia eri osa-alueista. Saat kokonaisvaltaisen käsityksen erilaisista rekrytointimenetelmistä ja -tekniikoista, opit ymmärtämään rekrytoinnin strategisen roolin sekä tiedät, kuinka lait ja säädökset ohjaavat rekrytoinnin parissa työskentelyä. Moduuleita käydään asiantuntijoiden johdolla läpi keskustellen. Kouluttajina toimivat rekrytoinnin ja juridiikan ammattilaiset. Olitpa sitten pienyrittäjä, joka hoitaa rekrytoinnin itse tai suuren organisaation henkilöstöpäällikkö, rekrytointikoulutukseemme osallistuminen on erinomainen keino kehittää rekrytointiosaamistasi.


​​​​​​​HRA-koulutusta on ollut mukana ideoimassa ja kehittämässä upea joukko rekrytointialan ammattilaisia, kuten rekrytointikouluttaja Juho Toivola sekä hr-juridiikkaan erikoistunut HR Legal. Keskustelujen pohjalta olemme hioneet rekrytointikoulutuksemme kattavaksi paketiksi, jonka tarkoituksena on auttaa rekrytoijia onnistumaan työssään paremmin. Verkostossamme on vuosikymmenien kokemus henkilöstö- ja rekrytointialasta, joka mahdollistaa sen, että opetuksemme sisältää paljon käytännön esimerkkejä perustuen aitoihin rekrytointitilanteisiin. Tutustu kaikkiin asiantuntijoihimme.


HRA on rekrytointiosaamisen verkosto

Tarkoituksemme on auttaa rekrytoijia onnistumaan työssään paremmin, sekä tarjota keskustelu- ja verkostoitumismahdollisuuksia rekrytointia tekevien kesken. Järjestämme vuosittain erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, joissa pääset vaihtamaan ajatuksia rekrytoinnin ammattilaisten kanssa. Tulevat tapahtumat löydät kalenteristamme.

Juho Toivolan ajatuksia HRA-koulutuksesta

Rekrytointikouluttaja Juho Joivola lähti mukaan ideoimaan HRA-rekrytointikoulutusta, koska Suomesta puuttui kattava rekrytoinnin koulutusohjelma, joka tarjoaisi ajantasaista tietoa ammattikäytännöistä ja lainsäädännöstä. Tietoa rekrytoinnin käytänneistä ei jaettu systemaattisesti, vaan ne jäivät usein organisaatioiden sisäisen perimätiedon varaan. Erityisesti rekrytoinnin lainsäädännön tuntemuksessa oli puutteita.

HRA-koulutus luo vahvan perustan ammattimaiselle rekrytoinnille, sillä se ei perustu kenenkään yksittäisen henkilön mielipiteeseen, vaan koulutus on kehitetty yhdessä rekrytoinnin ja juridiikan ammattilaisten kanssa pohjautuen monipuolisesti erilaisiin rekrytoinnin tekniikoihin ja menetelmiin, ajantasaiseen tietoon lainsäädännöstä sekä ammattietiikkaan.

Lue lisää yhteistyöstämme Juho Toivolan kanssa täältä.



​​​​​​​
​​​​​​​HRA®​​​​​​​-koulutusohjelma tarjoaa parhaat käytännöt rekrytoinnin menetelmistä, työkaluista ja tekniikoista
​​​​​​​​​​​​​​

HRA-rekrytointikoulutus perustuu SFS 30405 standardiin

HRA opintokonaisuus perustuu SFS:n 30405 standardiin, joka keskittyy rekrytoinnin tärkeimpiin prosesseihin ja käytäntöihin, kuten rekrytoinnin toimintaperiaatteiden kehittämiseen, siirtymiseen mahdollisten hakijoiden etsimisestä uusien rekrytoitujen työntekijöiden perehdyttämiseen sekä arviointiin ja mittaukseen.

Ohjausryhmä ja tutkintolautakunta tuovat turvan koulutuksen ja tutkinnon ajantasaisuudesta

​​​​​​​Rekrytointiala elää jatkuvaa uudistumisen aikaa. Osaajapula näkyy useilla toimialoilla tuoden haasteita osaavan ja motivoituneen henkilökunnan hankintaan. Siksi meillä kauppakamarilla onkin tärkeää, että koulutuksemme vastaavat alan vaihtuviin tarpeisiin. Ohjausryhmä edistää HRA-koulutuksen laadun ylläpitämistä, kehittämistä sekä huolehtii koulutuksen laadusta ja ajantasaisuudesta. Tutkintolautakunta vastaa HRA-tutkinnossa käytettävän materiaalin hyvästä tasosta, oikeellisuudesta ja ylläpitämisestä.

Kauppakamarit ylläpitävät ja edistävät ammattimaisen koulutuksen laatua

HRA on Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin luoma rekrytointikoulutus. Kauppakamariverkosto ylläpitää ja edistää ammattimaisen koulutuksen laatua sekä osaamisen kehittämistä.​​​​​​​ Kauppakamarit järjestävät vuosittain useita satoja koulutustilaisuuksia eri puolilla maata. Muita tutkintopohjaisia koulutuksia ovat HHJ, LKV-kiinteistövälittäjä ja LVV-vuokrahuoneistonvälittäjäkoe, Kiinteistöarvioija ja Tavarantarkastaja.



​​​​​​​HRA®​​​​​​​ on saanut erinomaista palautetta osallistujilta

Jotta pystymme vastaamaan mahdollisimman hyvin osallistujien tarpeisiin, keräämme palautetta koulutukseen ja tutkintoon osallistuneilta. Palautteiden avulla pystymme pitämään koulutuksemme työelämälähtöisenä, joustavana ja osallistujaystävällisenä pakettina rekrytointiosaamisen ytimeen. Olemme kysyneet palautetta esityksen sisällöstä, esitystavasta sekä aineistosta. Kokonaisarvosanaksi HRA on saanut upeat 4,4/5.​​​​​​​ Tutustu palautteisiin.





"Olisiko 2024 se vuosi, kun päätät vihdoin kehittää rekrytointiosaamistasi?

Rekrytoinnin ammattimaisuuteen liittyy monia eri osa-alueita, jotka kaikki tulisi hallita riittävällä tasolla. Ei esimerkiksi riitä, että osaa tehdä hienon työpaikkailmoituksen - se on vain pieni osa rekrytointiosaamista. Laaja-alaisuuden lisäksi osaamisen ajantasaisuus on tärkeää. Kouluttautumalla HRA:n kaltaisessa koulutusohjelmassa voi varmistua siitä, että oma tieto esimerkiksi lainsäädännön suhteen on ajan tasalla. Rekrytointiosaaminen vanhenee helposti jos sitä ei ylläpidä aktiivisesti."

Rekrytointikouluttaja Juho Toivola