BlogikirjoituksiaTehokkaasta rekrytointiprosessista kilpailuetua

Tehokas rekrytointiprosessi muodostaa kilpailuetua yrityksille, joilla on vahva halu toimia oikein. Menestyksekkään rekrytoinnin perusta piilee kiinnostuksessa ihmisiin ja tahdosta toimia oikein. Strategisesti suunniteltu rekrytointi integroituna yrityksen strategiaan voi tuoda merkittävää kilpailuetua, ja juridiikan rooli rekrytoinnissa korostuu niin sääntöjen ohjekirjana kuin reittioppaana. Kokonaisvaltainen ja johdonmukainen rekrytointistrategia on avain kilpailukykyiseen organisaatioon.

Lue lisää


Hallitusohjelma 2023 – Mitä muutoksia ohjelma tuo mukanaan ja miten varautua muutoksiin?

Kun Suomen uusi hallitus julkaisi kesällä hallitusohjelman, syntyi paljon keskustelua sen vaikutuksista työelämään. Hallitusohjelmassa on monia kohtia, jotka tulevat muuttamaan suomalaista työmarkkinaa. Tässä kirjoituksessa vedetään yhteen keskeisimpiä muutoksia ja otetaan kantaa siihen, miten HR ja muu yritysjohto voi varautua tuleviin muutoksiin.

Lue lisää


Rekrytointi - Löydämmekö hiomattomat timantit hakijoiden joukosta?

Rekrytointi on merkittävässä osassa yrityksen toimintaa. Ilman ammattitaitoista henkilökuntaa yrityksen on vaikea pysyä kehityksen mukana ja pärjätä alati muuttuvissa kilpailutilanteissa. Työvoiman tarjonnan ja kysynnän välinen ero on kasvanut ja luonut haasteita rekrytoinnille, tämän myötä osaamisvaatimukset ovat muuttuneet.
​​​​​​​

Lue lisää


Miksi ihmeessä rekrytointiin pitäisi kouluttautua? Senhän oppii parhaiten tekemällä!

Rekrytointi on perinteisesti ollut asia, joka on opittu tekemällä. Rekrytoinnin ammattilaisetkaan eivät yleensä ole varsinaisesti opiskelleet rekrytointia ennen työn aloittamista.

Lue lisää


Rekrytoija avainhenkilönä yrityksen menestyksen mahdollistamisessa

Elämme työelämässä tällä hetkellä mielenkiintoista ajanjaksoa, jota leimaa isot muutokset, niihin reagointi ja sopeutuminen. Pandemia muutti työn tekemisen tapoja nopeammin kuin kukaan olisi voinut uskoa.

Lue lisääRekrytointi on yrityksen haastavimpia toimintoja

Viidentoista vuoden yrittäjäuran aikana olen rekrytoinut satakunta henkilöä pääasiassa myynnin tehtäviin. Kun pienyrittäjä, toimitusjohtaja tai esimies tekee rekrytointia oman työn ohessa, ei hän yleensä edes tunnista mitä riskejä siihen sisältyy. Täytyy tunnustaa, että välillä on itsekin menty tuurilla.

Lue lisää


Riitta Tolvanen

Rekrytointi - Investointi yrityksen tulevaisuuteen

Monet yritykset ja organisaatiot tuskailevat, kun osaavaa henkilöstöä on nykyisin vaikea saada. Omassa muistissani on vastaavanlaiset haasteet menneiltä vuosilta. Joskus toivoin, että voisin heittää yläkerran työhuoneeni ikkunasta ison verkon alas ja rekrytoida haaviin jääneet. Eipä siinä vaiheessa pidemmän tähtäyksen investoinnit tulleet mieleen.

Lue lisää


Sari Tulander, Reka-konsernin talousjohtaja

Miten löydät sopivan? Onnistu rekrytoinnissa

Rekrytoinnissa tavoittelen aina sopivan henkilön löytämistä. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on kaikkea muuta.

Lue lisääHRA-koulutus on Vuoden rekrytointialan kehittäjä
​​​​​​​-kategorian finalisti

20.10.2022

Rekrytointiosaamisen kasvattaminen on investointi. Rekrytointi on investointi ja prosessi, jolla on yksinkertainen tavoite, rekrytoida yritykselle lisäarvoa. Se perustuu yrityksen osaamistarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin sekä kumuloituu suoraan osaksi yrityksen kilpailuetua.

Jatka lukemista


Osaamisen kehittämisellä työhyvinvointia ja tuloksia

5.9.2022 (Alkuperäinen teksti julkaistu 23.8.2022 HR Legal Services Oy / Pia-Christina Roth)

Osaamisen kehittäminen kytketään yllättävän harvoin työhyvinvointiin. Ja tuloksellisuuteenkin kytkentä yleensä tehdään vain siitä näkökulmasta, mitä osaamistarpeita organisaation sisällä kulloinkin on, pohtimatta yksilön tuottavuutta. Jatka lukemista.


Onnistu rekrytoinnissa

23.6.2022

Työelämässä arki on hektistä. On helppo tehdä asioita, kuten niitä on totuttu hoidettavan. Työelämä kuitenkin muuttuu ja siihen liittyvien prosessien tulisi kehittyä mukana. Onnistuaksesi rekrytoinnissa, tunnista, että rekrytoinnin matka alkaa jo kauan ennen kuin itse tarve syntyy. Jatka lukemista.


Muutosneuvottelut – YT-lain velvoitteet irtisanottaessa ja muutostilanteissa

16.6.2022 (Alkuperäinen teksti julkaistu 12.5.2022 HR Legal Services Oy / Anna-Maria Wassman)

YT-laki uudistui vuoden 2022 alusta. YT-neuvottelut tunnetaan uudessa laissa nimellä muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen perusperiaatteet säilyivät lakimuutoksessa hyvin pitkälti entisellään. Uusi YT-laki toi kuitenkin tiettyjä muutoksia ja uusia yksityiskohtia muutosneuvottelujen toteuttamiseen. Jokaisen muutoksia suunnittelevan työnantajan onkin hyvä ymmärtää muutosneuvottelujen perusteet ja keskeiset velvoitteet. Jatka lukemista.


Empatia – työelämyksen ja tuloksellisuuden kulmakivi

16.5.2022 (Alkuperäinen teksti julkaistu 9.3.2022 HR Legal Services Oy / Pia-Christina Roth)

Empatiaan on kautta aikojen suhtauduttu ristiriitaisin asentein. Toisaalta sen merkitys on aina tunnustettu ja tunnistettu silloin, kun on ollut kyse vaikkapa laupeudentyöstä, sairaanhoidosta tai lastenhoidosta. Perinteisesti empatia on siis liitetty naisvaltaisiin ammatteihin ja johtajuusmielikuvaan on puolestaan yhdistetty autoritäärisyys, jonka mielikuva on patsasteleva, jykevä, bassoäänellään työntekijät puolikuoliaaksi säikyttelevä ja isokokoinen mieshenkilö. Jatka lukemista.


Sallitut työhaastattelukysymykset ja tietojen kerääminen rekrytoinnissa

25.4.2022

Työhaastattelun tarkoituksena on arvioida työnhakijoita avoinna olevan tehtävän edellyttämien valintakriteerien puitteissa. Työnantajan on tärkeää olla selvillä siitä, mitä työnhakijalta saa kysyä, sillä kaikenlaisten kysymysten esittäminen työhaastattelussa ei ole sallittua. Työhaastattelussa työnantajan mahdollisuuksia esittää kysymyksiä työnhakijalle ja kerätä tätä koskevia tietoja rajoittaa yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki (759/2004) eli ns. työelämän tietosuojalaki, yhdenvertaisuuslaki (1324/2014) sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (609/1986) eli ns. tasa-arvolaki. Jatka lukemista.


Kokemukset HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -valmennuksesta ja tutkinnosta.

1.4.2022

Minulla on ollut ilo osallistua Suomen ensimmäiseen HRA - Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija valmennukseen ja sertifiointi tutkintoon.

Valmennus oli kokonaisuutena hyvin mielenkiintoinen ja kokenutkin rekrytoija sai mukaansa eväitä ja myös varmistuksen itselleen siitä, että on toiminut ja tehnyt asioita oikealla tavalla. Jatka lukemista.


Tutkimus: Tulevaisuuden työelämätaidot sosiaalisen vastuun ja eettisen johtamisen keskiössä

21.3.2022

Eettisessä yrityskulttuurissa psykologinen turvallisuus ja psykologisten perustarpeiden täyttyminen ovat välttämättömiä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Psykologista turvallisuutta voi syntyä myös virtuaalisesti. Itsensä johtamisen rinnalla tarvitaan kykyä reflektoida, psykologista joustavuutta, joustavuutta jatkuvaan oppimiseen, yksilöllistä tukea ja ymmärrystä kullekin parhaista työntekemisen tavoista, sekä realistisia tavoitteita ja aikaa niiden toteuttamiseen. Kun ihmiset voivat hyvin, saavat myös tulevaisuuden työelämätaidot tilaa kehittyäkseen. Jatka lukemista.


HRA-koulutuksesta eväitä kasvuyritysten rekrytointihaasteiden selättämiseen

7.3.2022


Startup Center Oy:n Hanna Lindroos osallistui Kauppakamarin HRA-koulutukseen päivittääkseen ja laajentaakseen käsitystään siitä, mitä HR ja rekrytointi tänä päivänä merkitsevät.

”Rekrytointi on hyvin olennainen osa Startup Centerin sekä sen emoyhtiön, Turboteam Oy:n liiketoimintaa, ja HRA-tutkinto vaikutti juuri oikeanlaiselta moderniin rekrytointiin valmentavalta kokonaisuudelta." Kertoo Hanna, Turboteamin digitaalisen liiketoiminnan johtaja. Jatka lukemista.


HRA: eettistä rekrytointia hakijamielikuva edellä

7.3.2022

Rekrytoinnin näkeminen tärkeänä osana yrityksen strategiatyötä antaa etumatkaa kilpailussa samoista työntekijöistä. Kokonaisuutta tarkasteltaessa on huomioitava paitsi olennaiset tarvittavat osaamisalueet suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin myös rekrytoinnin vaikutus yrityskulttuuriin.

Rekrytoinnin syyt voivat olla moninaisia ja joskus uuden henkilön rekrytoinnilla etsitään tietoisesti muutosta. Oikea tieto, kuulluksi tuleminen, reilu kohtelu, henkilön arvostaminen ja kunnioittaminen sekä tasa-arvoisuus ovat yhdenvertaisen kohtelun perusta. Jatka lukemista.


Mistä apua kiusaamiseen tai konflikteihin?

24.2.2022 (Alkuperäinen teksti julkaistu 1.2.2022 HR Legal Services Oy / Päivi Seppälä ja Eeva Engfelt)

Seitsemän kysymystä ja vastausta vaikeista työyhteisötilanteista.
Hyvin toimivan työpaikan erottaa muista se, että siellä tartutaan ripeästi ongelmiin ja hoidetaan ne kuntoon. Näin suojellaan jokaisen työntekijän työturvallisuutta ja työkykyä, poistetaan työnteon esteitä sekä mahdollistetaan työntekijöiden keskittyminen työntekoon pahoinvoinnin ja päivästä päivään selviytymisen sijaan. Jatka lukemista.


Kauppakamarin HRA-koulutus antaa hyvät eväät rekrytoijana kehittymiseen

16.2.2022

Kertaus on opintojen äiti, joten on mukava kaivaa loppuvuodesta 2021 suorittamani Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksen muistiinpanot esiin ja pysähtyä toviksi koulutuksen herättämien ajatusten ja oppien äärelle. Jatka lukemista.


Osaajapulaan apu kansainvälisillä rekrytoinneilla

3.2.2022

Työmarkkinat ovat haastavassa tilanteessa. Työvoimapula on totta, ja työvoiman kohtaanto ja työntekijöiden osaamisvaje ovat työnantajien arkea. Ratkaisua etsitään monin keinoin. Niistä yksi on kansainvälinen rekrytointi.

Ulkomaisella työntekijällä tulee olla työnteko-oikeus Suomessa. Luvan tarve on riippuvainen työntekijän kansalaisuudesta sekä siitä, kuinka pitkään työskentely Suomessa kestää ja mitä työtä hän on tulossa tekemään. Jatka lukemista.


Työnantajamielikuva ja yrityksen kulttuuri ovat rekrytoijan valttikortteja

14.1.2022.

Rekrytoinnin ammattimainen hoitaminen on tärkeä osa yrityksen imagomarkkinointia työnhakijoiden suuntaan. Laadukas rekrytointiprosessi on osa yrityksen strategiaa. Tällöin sanat ja teot kulkevat käsi kädessä. Yrityksen kiinnostavuus työnhakijoiden silmissä, on usein pieniä, mutta merkittäviä tekoja.

Kilpailussa samoista asiantuntijoista ja osaajista, työnantajamielikuva ja ulospäin näkyvä kulttuuri ovat tekijöitä, joiden arvo tunnistetaan vielä heikosti. Jatka lukemista.


Ennakoivan rekrytoinnin merkitys korostuu

7.1.2022. (Alkuperäinen teksti julkaistu 30.11.2021 Helsingin seudun kauppakamari)

Yhteistyö oppilaitosten kanssa ja ennakoiva rekrytointi ovat HOK-Elannolle entistä tärkeämpi keino löytää tekijöitä kauppoihin ja ravintoloihin tulevina vuosina.

HOK-Elanto on Suomen suurimpia kaupan alan työllistäjä, jonka palveluksessa on yhdeksän Uudenmaan kunnan alueella noin 6200 työntekijää. Henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen huomauttaa, että tekijöiden löytäminen kauppoihin ja ravintoloihin on tulevaisuudessa entistä haasteellisempaa. Jatka lukemista.


Uusi YT-laki – mikä muuttuu?

5.1.2022 (Alkuperäinen teksti Anna-Maria Wassman HR Legal Services Oy)

YT-laki on uudistuksen alla. Uusi laki pyrkii parantamaan työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä luomaan puitteet yrityksen ja työyhteisön kehittämiselle. Käytännössä uusi YT-laki ei tuo välttämättä isoja mullistuksia yhteistoimintaan, vaan kyse on osin täsmennyksistä ja rakenteellisista muutoksista YT-lakiin. Joka tapauksessa myös uusi YT-laki on sellainen, josta jokaisen lain piiriin kuuluvan työnantajan on syytä olla kiinnostunut. Jatka lukemista.


Rekrytoinnin untuvikon kokemuksia HRA-koulutuksesta

23.11.2021

Kahdeksan viikkoa kestänyt HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutus on nyt takanapäin. Koulutus antoi paljon uutta osaamista ja oivalluksia rekrytoinnin prosesseista ja yleisistä periaatteista, juridiikasta, analysoinnista ja päätöksenteosta. Jatka lukemista.


Miten HR-datasta saa hyödyn irti?

18.11.2021 (Alkuperäinen teksti julkaistu 7.9.2021 HR Legal Services Oy / Tatu Malmström)

Yrityksiin kertyy paljon dataa henkilöstöstä ja vauhti vain kiihtyy. Henkilöstödataa saadaan työhyvinvointikyselyistä, liiketoiminnasta, työterveydestä, seurannoista, kaikkialta. Mutta mitä sillä kaikella HR-datalla oikein pitäisi tehdä? Jatka lukemista.


Rekrytoinnin osaamisen päivityksistä huolenpitäminen

15.11.2021

Sain alkusyksystä iloisen puhelinsoiton Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamarin koulutuspäälliköltä Lilla Jokiselta, joka kysyi kiinnostustani osallistua Kauppakamarin järjestämään Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija eli HRA-koulutukseen syksyllä 2021. Kahdeksan viikon intensiivinen koulutus tempaisi mukaan ensi metreistä lähtien ja tässä ensimmäisessä blogissa pysähdyn kuvaamaan meidän yrityksen tapaa rekrytoida osaajia Priimaperheeseen. Jatka lukemista.


Ensimmäiset sertifikaatit rekrytoinnin asiantuntijoille

19.10.2021

Suomessa tehtiin rekrytoinnin historiaa 16. syyskuuta, kun ensimmäiset HRA- eli Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksen saaneet kandidaatit läpäisivät Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin kehittämän sertifiointitutkinnon. Jatka lukemista.


Rekrytoinnin untuvikon ajatuksia HRA-koulutuksesta

6.10.2021

Olin todella innoissani, kun kuulin mahdollisuudesta osallistua HRA-koulutukseen. Ajattelin, että nyt minä, liiketalouden opiskelija ja rekrytoinnin untuvikko, pääsen varsinaiseen rekrytoinnin korkeakouluun ja järjestyksessään toiseen HRA-koulutukseen. Jatka lukemista.


Organisaatiokulttuurin johtaminen ja työntekijäkokemus – onko käytössäsi kilpailuedun tuova ymmärrys henkilöstöstä?

17.8.2021 (Alkuperäinen teksti julkaistu 8.3.2021 HR Legal Services Oy / Tatu Malmström)

Yrityskulttuurin kehittäminen, mittaaminen ja johtaminen ovat nousseet esiin yhä uusin tavoin ja uudella painolla viime vuosien aikana. Organisaatiokulttuuri on strategiaa ja arvoja tehokkaampi käytännön toiminnan ohjaaja. Organisaatiokulttuurin johtaminen nähdään tien löytämisenä tavoitteiden saavuttamiseen. Jatka lukemista.


Tuottavaan yhteistyöhön heti rekrytoinnin jälkeen

9.8.2021

Rekrytointi on tehty, haastattelut ja mahdolliset psykologiset testit ja psykologin haastattelu pidetty. Juuri meille sopiva henkilö – toivottavasti – on nyt valittu. Mutta sovimmeko me hänelle? Miten tästä eteenpäin? Jatka lukemista.


Rekrytointi on hylkäysbisnestä

5.7.2021 (alkuperäinen teksti julkaistu 25.3.2021 / Juho Toivola)

Moni rekrytointityöhön pyrkivä ajattelee, että rekrytointi on mukavaa, ihmisten parissa tehtävää työtä. Ja onhan se toki sitäkin. Mutta rekrytointi on myös ammattimaista ja johdonmukaista pettymysten tuottamista. Suurin osa niistä ihmisistä, joita tehtäviin harkitaan, eivät tule valituiksi. Jatka lukemista.


Rekrytointi investointina, epäonnistuessaan kallis.

2.7.2021

Yrityksen strategia antaa suunnan rekrytoinneille
Rekrytoinnin näkeminen osana yrityksen strategiatyötä antaa yritykselle etumatkaa kilpailussa samoista työntekijöistä. Harva yritys nostaa epäonnistuneen rekrytoinnin yrityksen riskitekijöiden listalle. Kuitenkin rekrytointi voi olla epäonnistuessaan kallis investointi, jopa kriittinen. Jatka lukemista.


Maailma muuttuu, niin muuttuu rekrytointikin.

30.6.2021

Maailma muuttuu ja miksi ei muuttuisi. Rekrytointialan kehitystä edistävät teknisten innovaatioiden, lähinnä AI, lisäksi sosiaalinen herääminen. Tekoäly tuo rekrytointien perustyöhön, arviointiin ja seulontaan lisäresurssia ja nopeutta. Se auttaa tunnistamaan nopeasti ne hakijat, joiden profiili vastaa tavoitetta taustoiltaan. Hyvä muistaa, että viime kädessä rekrytoinnin ammattilaisella on aina vastuu ja valta tehdessään valintaa koskevia päätöksiä. Jatka lukemista.

#rekrytointi #sertifiointi #arviointi #koulutus #valmennus #henkilöstö #kauppakamari #HRA