HRA-koulutuksen ytimenä on eettinen ja juridinen oikein tekeminen. Koulutuksen pohjana olevilla eettisillä ohjeilla tuetaan oikeudenmukaista ja arvokriittistä toimintatapaa. Ne takaavat, että samat säännöt pätevät kaikkiin eikä rekrytoijalla ole omia intressejä tai ennakkoluuloja.

Tavoitteemme on vahvistaa parhaiden, modernien rekrytointimenetelmien, työkalujen ja -tekniikoiden tuntemusta ja käyttöä sekä kehittää intohimoisesti rekrytointialan imagoa ja ohjata jatkuvan kehittymisen tielle.

HRA tukee hyvän työnantajamielikuvan ja erinomaisen hakijakokemuksen rakentamista. Nämä auttavat onnistumaan rekrytoinneissa ja erottautumaan kilpailijoista.

HRA-koulutuksen suorittanut voi osallistua HRA-sertifiointitutkintoon ja on tutkinnon läpäistyään oikeutettu käyttämään HRA-nimikettä. Yritys, jonka palkkalistoilla on HRA-sertifioituneita henkilöitä, viestii ulospäin eettisistä arvoistaan ja panostuksesta rekrytointiprosessin moderniin etenemiseen.​​​​​​​


"HRA-tutkinnon pitäisi olla edellytys rekrytoinnin parissa työskenteleville!"

-osallistujapalaute-


Rekrytointiosaamisen kasvattaminen on investointi

Rekrytointi on investointi ja prosessi, jolla on yksinkertainen tavoite, rekrytoida yritykselle lisäarvoa. Se perustuu yrityksen osaamistarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin sekä kumuloituu suoraan osaksi yrityksen kilpailuetua.

Lue lisää

Onnistu rekrytoinnissa

Lue lisää

Kokemukset HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -valmennuksesta ja tutkinnosta.

Lue lisää


Tulevat koulutukset ja tapahtumat