HRA-koulutus on uudistunut


Rekrytointiala elää jatkuvaa uudistumisen aikaa. Osaajapula näkyy useilla toimialoilla tuoden haasteita osaavan ja motivoituneen henkilökunnan hankintaan. Siksi onkin tärkeää, että koulutukset vastaavat alan vaihtuviin tarpeisiin.

​​​​​​​

HRA-koulutus on rekrytointiosaamisen tunniste

HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -kokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa parhaiden ja eettisten rekrytointimenetelmien, -työkalujen ja -tekniikoiden tuntemusta ja käyttöä sekä kehittää rekrytointialan imagoa ja ohjata jatkuvan kehittymisen tielle. HRA-koulutuskokonaisuus tukee hyvän työnantajamielikuvan ja erinomaisen hakijakokemuksen rakentamista. Ne auttavat onnistumaan rekrytoinneissa ja erottautumaan kilpailijoista. Ohjaamme luomaan selkeän tavoitteen ja työskentelemään kohderyhmäkohtaisesti.


Osaamisen jatkuva parantuminen edellyttää myös rekrytoinnilta enemmän

Enää ei riitä, että ns. vasemmalla kädellä hoidetaan uuden työntekijän palkkaaminen. Modernit työnantajat näkevät rekrytoinnin mahdollisuutena rakentaa yrityksen strategiasta työntekijälähtöisempää ja tavoitteellisempaa. Kun strategia saadaan lähemmäksi työntekijöiden jokapäiväistä arkea, ollaan myös lähempänä yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Tämä tekee työntekijän työstä merkityksellisempää sekä sisäinen yrityskulttuuri organisaatiossa myös vahvistuu.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari haluaa jatkossakin taata koulutettaville ainutlaatuisen koulutuselämyksen, joka antaa hyötyä oman osaamisen kehittämiseen sekä luo pohjan onnistuneille rekrytoinneille. Jatkuva itsensä- ja osaamisen kehittäminen on pääomaa ennen kaikkea itselle sekä edustamalleen yritykselle.


​​​​​​​Koulutusrakenne ja sisältö uudistuivat

Kysyimme koulutuksen suorittaneilta palautetta saamastaan HRA-koulutuksesta sekä kehitysehdotuksia parempaan koulutuskokemukseen. Saamamme koulutuspalautteen kautta uudistimme HRA-koulutuksen rakennetta. Tiivistimme koulutuksen noin kuukauden mittaiseksi, kun aikaisemmin koulutuksen pituus oli 8 viikkoa. Toimme koulutuksen sisältöön mukaan ajankohtaisia rekrytointityökaluja sekä uudistimme tutkintorakennetta. Koulutuksemme on työelämälähtöinen, joustava ja osallistujaystävällinen paketti rekrytointiosaamisen ytimeen.HRA-koulutus sisältää tiiviin kokonaisuuden moniulotteisen ja eettisen rekrytoinnin tärkeimmistä peruspilareista: rekrytoinnin periaatteet ja hyvät rekrytointitavat, juridiikka, suunnittelu ja viestintä sekä analysointi, päätöksenteko, soveltuvuusarviointi sekä valintaa tukevat välineet. Rekrytointi avataan kurssilla erityisesti rekrytoinnin prosessin ja teknisestä näkökulmasta. Lähestyminen on hyvin käytännönläheinen ja tematiikkaa käydään läpi esimerkkien avulla.


Orientaatio

 • Koulutuksen kokonaisuuden läpikäynti ja tavoitteet
 • Ryhmäytyminen
 • Ennakkotehtävän ohjeistus
 • Moodle-työtila

Rekrytoinnin yleiset periaatteet

 • Työnantajakuva
 • Rekrytointitarpeen tunnistaminen ja suunnittelu
 • Osaamistarpeiden priorisointi​​​​​​​
 • Rekrytointikanavat & -prosessi
 • Verkkorekrytointi
 • Työhaastattelun toteuttaminen
 • Rekrytoinnin etiikka
 • Strateginen näkökulma
 • Anonyymirekrytointi

​​​​​​​

Juridiikka

 • Työsuhteen alun ABC; työsuhteen ehtojen sopiminen, prosessin aikana tuodut ehdot ja niiden sitovuus
 • Tietosuoja, GDPR
 • Hakuprosessin ja valinnan kiistäminen
 • Yhdenvertainen kohtelu & syrjinnän kielto
 • Suorahaun juridiikka, research työ & rekrytoijan vastuu

Analysointi ja päätöksenteko

 • Perehdytys ja seuranta; yleisperehdytys & onboarding
 • Työopastus & ohjaaminen
 • Koeaika
 • Palautteen antaminen osana perehdytystä
 • Tavoitteellisuuden merkitys
 • Työnhakun dokumentit
 • Referenssit
 • HenkilöarviointiHRA-tutkinto on voimassa toistaiseksi​​​​​​​​​​

HRA-tutkinto on voimassa toistaiseksi, aikaisemmin tutkinto oli voimassa kolme vuotta kerrallaan, jonka jälkeen tutkinto piti uusia.

HRA-tutkintoon voi osallistua HRA-koulutuksen hyväksytysti suorittanut. Tutkinto mittaa yleisellä tasolla tutkintoon osallistuvan rekrytointiosaamista. Tutkintoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Tutkinto on suoritettu hyväksyttävästi läpi, kun molemmista osa-alueista on 75 % oikein. Kirjallisen monivalintakokeen kysymykset (40 kpl) koskevat kaikkia koulutuksen osa-alueita pääpaino juridiikassa. Monivalintakoe on jaettu kahteen osioon: yleiset (20 kysymystä) ja juridiikka (20 kysymystä). Tutkinnon muita läpäisyvaatimuksia ei muutettu.


Hyödynnä Early Bird -etu!

Uudistuksen kunniaksi tarjoamme HRA-koulutuksen etuhintaan 1009€+alv. Koulutuksen normaali hinta on 1559€+alv ja kauppakamarin jäsenille 1259€+alv.

Hyödynnä Early Bird -hinta ilmoittautumalla lokakuun HRA-koulutukseen 31.08. mennessä.


Koulutuspäällikkö

Pirjo Kurki, +358 40 1979 823
pirjo.kurki@rihykauppakamari.fi