“Mikä ihmeen HRA?”

Lähdin mukaan kehittämään HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutusta, koska Suomesta puuttui yleisesti tunnustettu rekrytoinnin sertifiointiohjelma, jonka käynyt henkilö olisi tietoinen hyvästä ammattikäytännöstä ja aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Tärkeintä minulle oli, että koulutettava ammattikäytäntö perustuu ajantasaiseen tietoon laista ja asetuksista, tieteellisesti tutkittuun tietoon ja kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n standardeihin - tässä tapauksessa 30405:een. Ei niinkään kenenkään yksittäisen henkilön mielipiteisiin (edes minun).

Erityisesti rekrytointiin liittyvän lainsäädännön tuntemuksessa oli puutteita. Monet rekrytoinnin ammattilaisetkin rikkovat päivittäin rekrytointiin liittyvää lainsäädäntöä, kuten työsopimuslakia, lakia yksityisyyden suojasta työelämässä tai yhdenvertaisuuslakia. Myös eurooppalainen tietosuoja-asetus GDPR on entisestään lisännyt rekrytoinnissa vaadittavan tietotaidon määrää.

Uskon ja toivon, että ammattimainen rekrytointi on tulevaisuudessa oleellinen ja tärkeä osa kaikkien itseään kunnioittavien organisaatioiden toimintaa. Hyvä tapa varmistua tästä on kouluttaa rekrytoinnista vastaavat työntekijät HRA-koulutusohjelmassa.​​​​​​​


Koska sinä olet viimeksi kouluttautunut rekrytointiin liittyen?

Seuraava koulutusjakso alkaa 09.04.2024 ja ilmoittautuminen on jo käynnissä! Ilmoittaudu mukaan täältä.


Kirjoittaja

Juho Toivola

​​​​​​​​​​​​​​Kirjoitus on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin kanssa. Alkuperäinen teksti julkaistu LinkedInissä.