Tehokkaasta rekrytointiprosessista kilpailuetua

Tehokas rekrytointiprosessi muodostaa kilpailuetua yrityksille, joilla on vahva halu toimia oikein. Menestyksekkään rekrytoinnin perusta piilee kiinnostuksessa ihmisiin ja tahdosta toimia oikein. Strategisesti suunniteltu rekrytointi integroituna yrityksen strategiaan voi tuoda merkittävää kilpailuetua, ja juridiikan rooli rekrytoinnissa korostuu niin sääntöjen ohjekirjana kuin reittioppaana. Kokonaisvaltainen ja johdonmukainen rekrytointistrategia on avain kilpailukykyiseen organisaatioon.

Omaa halu toimia oikein

Yrityksille kilpailu ammattitaitoisista osaajista voi olla haastavaa ja minulta kysytäänkin usein, mikä on hyvä pohja onnistuneille rekrytoinneille. Vastaus on; ole kiinnostunut ihmisistä ja omaa halu toimia oikein. Toki rekrytointimenetelmien ja -tekniikoiden tuntemus on hyvä alku, ne auttavat onnistumaan rekrytoinneissa paremmin. Onnistuneissa rekrytoinnissa prosessin kivijalkana toimivat rekrytoinnin periaatteet ja hyvät rekrytointitavat.

Strategiasta kilpailuetua

Taisteltaessa asiantuntijoista on rekrytointi yhtä merkittävä yrityksille, kuin investoinnit ja innovaatiot. Rekrytoinnilla on tärkeä strateginen merkitys yrityksen liiketoiminnassa. Kun henkilöstön osaaminen ja yrityskulttuuri on kunnossa, voi yritys säilyttää kilpailukykynsä ja luoda kasvua markkinoilla. Ei ole sattumaa, että menestyvät yritykset tunnetaan huippuosaajistaan, työkulttuuristaan ja vetovoimaisuudestaan.
Rekrytointistrategian liittäminen yrityksen strategiaan tekee siitä voittamatonta. Rekrytointia voidaan tehostaa prosessimaisella rekrytoinnin suunnittelulla ja oikein kohdennetulla viestinnällä. Kun edellisiin liitetään henkilöstösuunnitelma, voidaan kulkea kohti pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteita. Osaamistarpeiden priorisoinnilla varmistetaan, että uudet työntekijät täyttävät ne kriittiset aukot, joita rekrytoinnin tavoitteena on.


Juridiikka on reittiopas

Rekrytoinnissa juridiikka on rekrytoinnin reittiopas, se auttaa kulkemaan suoraa ja säännösten mukaisesti, samalla se on myös ohjekirja, mitä saa tehdä ja mikä on kiellettyä. Rekrytointia tekevällä on paljon valtaa ja vastuuta. Näiden tunnistaminen omassa toiminnassa korostuu erityisesti valintaa koskevissa päätöksissä. Rekrytoitaessa juridiikka ja tietosuoja-asiat säätelevät toimintaa. Pelkkä lain tunteminen ei riitä, tarvitaan myös kykyä soveltaa lakia aidoissa rekrytointitilanteissa. Rekrytoinnin juridiikan tuntemus auttaa välttymään rekrytoinnin sudenkuopilta, ja parhaimmillaan auttaa säästämään tuhansia euroja. Oikein tekemisellä vahvistetaan myös yrityksen työnantajamielikuvaa. Valintaa tehtäessä on pyrittävä välttämään epäsuotuisaa kohtelua ja kannattaa muistaa, että valintapäätös on tarvittaessa pystyttävä perustelemaan juridisesti ja eettisesti.

Haastattelu ei ole kuulustelu

Kohtaaminen on taitolaji. Haastattelut ovat osin tekniikkaa, jota voi opiskella ja osin taitoa, joka syntyy luonnollisesta uteliaisuudesta ja kiinnostuksesta ihmisiin. Onnistunut haastattelu on antoisa keskustelu sekä haastattelijalle kuin haastateltavalle. Hyvä valmistautuminen on kohteliaisuutta haastateltavaa kohtaan, mutta antaa myös haastattelijalle mahdollisuuden orientoitua itse keskusteluun.
Haastattelussa varmistetaan yhteensopivuutta ja saadaan lisätietoa niin tehtävästä ja yrityksestä kuin hakijan osaamisesta ja persoonasta. Onko yhtä tapaa hoitaa haastattelua? Vastaus, ei ole, yritykset, tehtävät ja tilanteet ovat erilaisia. Sen sijaan käytettävissä olevan tiedon vertailtavuus on merkittävää, jo hakijan henkilösuojan vuoksikin. Joten toivon, että prosessoit edes tämän osuuden.

Rekrytointi ei lopu työsopimukseen

Haun päättymisestä tiedottaminen on viimeisimpiä rekrytoinnin steppejä. Kun rekrytointi on saatu päätökseen, on perehdyttämisen aika. Perehdyttäminen on oppimisprosessi myös yritykselle. Auttamalla työntekijää pääsemään omiin tavoitteisiinsa, autetaan vuorovaikutteisella perehdytysprosessilla myös yritystä kehittämään toimintaansa.

Yhteenvetona: ole johdonmukainen, toimi employee brändinne arvojen mukaisesti, muista etteivät talentit odota ja hallitse rekryn juridiikka.


Täältä löydät lisätietoa

Rekrytointikoulutuksemme sivuilta www.hra.fi löytyy lisää ajatuksia ja tietoa, joten jos aihe kiinnostaa kurkkaa sieltä lisää. Mikäli koet tarvitsevasi enemmän apuja, niin seuraava rekrytointikoulutuksemme alkaa 09.04.2024. Tästä voit ilmoittautua mukaan jo nyt.
​​​​​​​


Kirjoittaja

Marja Heinimäki

Toimitusjohtaja, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari