Tekoälyn tuomat mahdollisuudet rekrytoinneissa

Tekoäly on ottanut suuren harppauksen eteenpäin viimeisen vuoden aikana ja sitä hyödynnetään hyvin monipuolisesti erilaisissa toiminnoissa. Se tarjoaa monia mahdollisuuksia myös rekrytointiprosessien tehostamiseen ja laadun parantamiseen.

Tämän vuoksi tekoäly tulikin minulle heti mieleen, kun mietin, mistä aiheesta voisin kirjoittaa blogin. Ja tietysti päätin hyödyntää myös sitä tekoälyä itseään. Pyysin tekoälyä listaamaan minulle viisi asiaa, joilla se voi auttaa rekrytointiprosesseissa. Vastaukseksi sain seuraavan listauksen:
- CV:n seulonta ja ehdokasvalinta
- Chatbotit ja virtuaalihaastattelut
- Ennakoiva analytiikka ja suorituskyvyn ennustaminen
- Rekrytointiprosessin automatisointi
- Kandidaattien sitouttaminen ja jälkihoito


Tekoälystä apua sopivien ehdokkaiden etsintään ja tunnistukseen

Kävin läpi, kuinka jo hyödynnämme näitä Eilakaislalla tai millaisia keskusteluja meillä on ollut tulevaisuutta ajatellen. Esimerkiksi CV seulonta on jo aktiivisessa käytössä muun muassa sourcing- ja suorahauissamme. Hyödynnämme erilaisia tekoälyyn pohjautuvia sovelluksia ja hakukanavia etsiessämme parhaita ehdokkaita asiakkaidemme tarpeisiin. Muun muassa LinkedInillä on hyviä tekoälypohjaisia apulaisia rekrytointeihin.

Tekoäly voi tehostaa myös ilmoitushauissa saapuneiden hakemusten käsittelyä, kun sen avulla seulotaan suuri määrä saapuneita hakemuksia. Se voi analysoida hakemuksia ja CV:itä, tunnistaa sieltä haluttuja avainsanoja, koulutuksia ja työkokemuksia sekä muita relevantteja tietoja, joiden avulla voidaan arvioida hakijoiden sopivuutta avoimeen tehtävään.

Chatbotit ovat meillä vielä tällä hetkellä käytössä ilman tekoälyn apua. Tekoälybottien käyttö on kuitenkin kehittynyt niin paljon, että sellaisen saa matalammalla kynnyksellä avuksi. Meillä onkin suunnitelmissa siirtyä sellaisen käyttöön lähitulevaisuudessa, jotta voimme palvella hakijoita entistäkin paremmin. Tekoälypohjainen chatbotti tarjoaa työnhakijoille välittömän tuen vastaamalla yleisimpiin kysymyksiin ja ohjaamalla heitä oikeisiin kanaviin. Virtuaalihaastatteluissa emme ole vielä tekoälyä hyödyntäneet. On kuitenkin huikea ajatus, että sen avulla voisi analysoida hakijoiden vastauksia ja elekieltä ja näin helpottaa rekrytoijaa arvioimaan hakijoiden sopivuutta tehtävään.

Ennakoiva analytiikka ja suorituskyvyn ennustaminen tarkoittaa sitä, että tekoälyn avulla analysoidaan suuria määriä dataa (esimerkiksi työsuorituksia, työhistoriaa ja koulutusta) ja näiden tietojen pohjalta ennustetaan hakijoiden suorituskykyä ja sopivuutta tiettyyn tehtävään. Tämä voi osaltaan auttaa rekrytoijaa tekemään parempia päätöksiä ehdokasvalinnassa. Tässä on hieman eri näkökulma kuin henkilöarvioinneissa, joissa tarkistellaan hakijoiden sopivuutta työpersoonallisuuspiirteiden ja motivaatiotekijöiden kautta. Mutta samalla tavalla analysoidaan tietoja datan pohjalta.


Tehokkuutta ja personoinnilla parempaa hakijakokemusta

Tekoälyn avulla voidaan automatisoida useita eri osa-alueita rekrytointiprosesseissa. Se voi auttaa esimerkiksi aikataulujen hallinnassa, hakijaviestinnässä ja haastatteluiden järjestämisessä. Meillä sitä hyödynnetään muun muassa ilmoitustekstien laadinnassa, sosiaalisen median jakoteksteissä ja haastattelurunkojen teossa. Lisäksi tekoäly generoi meillä personoituja hakijapalautteita haastatteluista saatujen tietojen ja työpaikan edellytysten pohjalta, mikä osaltaan parantaa hakijakokemusta. Parhaimmillaan tekoäly voi siis vapauttaa rekrytoijan aikaa ja antaa mahdollisuuden keskittyä strategisimpiin tehtäviin ja ihmisten kohtaamisiin. Näin saadaan parannettua koko rekrytointiprosessin laatua ja tehokkuutta.

Kandidaattien sitouttamisessa ja rekrytointiprosessin jälkihoidossa tekoäly voi auttaa helpottamalla yhteydenpitoa potentiaalisiin ehdokkaisiin sekä luomaan personoituja viestintästrategioita eri hakijaryhmille. Näin heidät saadaan paremmin pidettyä kiinnostuneina ja sitoutuneina rekrytoivaan yritykseen. Hakijoille voidaan esimerkiksi lähettää tekoälyn arvion pohjalta sopivia vinkkejä avoimista työpaikoista. Tämä on myös yksi lähitulevaisuuden kehitysprojekteistamme.
Tässä on vain muutama esimerkki siitä, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää rekrytoinneissa. Parhaimmillaan se voi auttaa parantamaan koko rekrytointiprosessin laatua, tehokkuutta ja nopeutta. Ehkäpä sen avulla voidaan myös vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Rekrytointipäätökset meillä tekee kuitenkin edelleen ihmiset, Eilakaislan konsultit ja asiakkaamme edustajat.

Minä itse pääsin sekä kertaamaan tärkeitä taitoja että laajentamaan verkostojani osallistuessani kauppakamarin HRA-koulutukseen pari vuotta sitten. Koulutuksesta saatua ajantasaista tietoa olen viestittänyt eteenpäin myös meillä Eilakaislalla. Jotain tekoälyn nopeasta kehityksestä kertoo myös se, ettei tuolloin koulutuksessa vielä puhuttu tekoälyn hyödyntämisestä rekrytoinneissa. Mitähän kaikkea se tuokaan tullessaan tulevina vuosina?Kirjoittaja

Pia Piispanen

Pia Piispanen toimii palvelujohtajana Eilakaislalla, vastaten Eilakaisla konsernin palvelukokonaisuudesta eli suorahakupalvelusta, rekrytoinneista, henkilöstövuokrauksesta, henkilöarvioinneista, konsultoinneista sekä muutosturva- ja työyhteisövalmennuksista.