Monimuotoisuus on jokaisen yrityksen asia

Monimuotoisuudesta puhutaan, mutta siihen tarttuminen tuntuu vaikealta. HR Legal Sercives Oy:n toimitusjohtaja Nina Meincke kokosi konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka lähteä edistämään monimuotoista työyhteisöä.

Monimuotoisuudesta puhutaan, mutta siihen tarttuminen tuntuu vaikealta. Jokainen yritys on kuitenkin jo nyt monimuotoinen työllistäessään erilaisia henkilöitä; nuoria, maahanmuuttajia, osatyökykyisiä, eläkeläisiäkin. Ihmisiä erilasilla elämän kokemuksilla, kyvykkyyksillä ja koulutuksilla. Kaikki tämä on monimuotoisuutta. Tällaiset työyhteisöt ovat tutkitusti luovempia, innovatiivisempia ja niillä on paremmat mahdollisuudet ymmärtää ja palvella laajempaa asiakaskuntaa. Monimuotoisuus auttaa näkemään laajemman kuvan ja tekee työnantajasta houkuttelevan.

Monimuotoisuus tarvitsee tuekseen inklusiivisen – toisia arvostavan ja osallistavan - työkulttuurin. Ilman tätä seurauksena on kaaos. Kun työyhteisössä ihmisten erilaiset ominaisuudet ja kokemusten kirjo kohtaavat, ilman hyväksyvää ja arvostava työkulttuuria seuraa väistämättä ristiriitoja.

Miten edistät konkreettisesti monimuotoista työyhteisöä?

1. Selvitä yrityksen tahtotila – millainen monimuotoinen yritys haluamme olla?

Aivan ensimmäiseksi on hyvä pysähtyä pohtimaan, miksi monimuotoisuus on juuri sinun yrityksellesi tärkeää. Millaisena monimuotoisena toimijana haluatte tulla nähdyksi: Teettekö jo nyt esimerkiksi yhteistyötä erityisammattioppilaitosten kanssa ja haluatte auttaa vaikeasti työllistyviä nuoria työelämään vai haluatteko kenties näyttäytyä monikulttuurisena työyhteisönä? Tahtotilan selvittäminen on oleellista, jotta voidaan peilata nykytilaa tätä vasten.

2. Nykytilan arviointi.

Seuraavaksi on syytä tarkastella nykytilaa. Missä yritys on tällä hetkellä monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden suhteen? Ilman nykytilan ymmärtämistä on mahdoton rakentaa tulevaisuuden toimenpiteitä kohti tavoitteita. Tässä kohti tarkastellaan tyypillisesti yrityksen dataa, toimintamalleja ja käytäntöjä.

3. Toimenpiteiden pohdinta ja priorisointi.

Nykytilakartoituksen jälkeen on aika miettiä konkreettisia toimenpiteitä, priorisointi on tässä kohtaa avainasemassa. On päätettävä mikä meille on juuri nyt tärkeintä edistää ja millä toimenpiteellä vaikutamme eniten? Toimenpiteet on syytä valita suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin.

4. Konkreettinen toimintasuunnitelma ja mittarit, jatkuva seuranta.

Toimintasuunnitelmalle tulee laatia aikataulu, vastuujaot sekä asettaa mittarit. On tärkeä myös seurata säännöllisesti edistymistä ja viestiä avoimesti tekemisistä. Mitä avoimempaa ja läpinäkyvämpää tekeminen on, sitä uskottavampaa se on ja sitä todennäköisemmin se johtaa tuloksiin.

Monimuotoisuuteen tarttumisen ei tarvitse olla monimutkaista; matkaan voi lähteä pienin askelin, pääasia on lähteä liikkeelle. Jos haluat tarttua toimeen, ole yhteydessä!

Alkuperäinen kirjoitus julkaistu Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenlehdessä 4/2023.


Kirjoittaja

Nina Meincke

Toimitusjohtaja HR Legal Services Oy​​​​​​​