HRA-henkilölle


Rekrytointi on investointi ja prosessi. Tavoite on yksinkertainen, rekrytoida henkilö, joka pystyy tarjoamaan yritykselle mahdollisimman suuren lisäarvon. Onnistunut rekrytointi säästää aikaa ja rahaa, epäonnistunut aiheuttaa laajamittaista harmia niin henkilölle, yritykselle kuin muille sidosryhmille. Vaikutukset osuvat myös työnantajakuvaan ja työnantajaimagoon.

​​​​​​​
  • Menestyksekäs rekrytointiprosessi perustuu yrityksen osaamistarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Oikeilla valinnoilla voidaan ratkoa ennalta lukuisia haasteita ja osaamisen kautta edistää tavoitteiden saavuttamista.
  • Onnistunut valinta on sidoksissa rekrytoijan ammattitaitoon. Suomessa ei ole rekrytointiin perustuvaa koulutusta eikä alalla ole minimivaatimuksia, jolla varmistetaan ammatissa tarvittava tietotaito. Rekrytointiosaaminen on sattumanvaraista, muiden kanssa vuorovaikutuksessa syntynyttä osaamista.
  • Alalle tulon kynnys on matala. On aika edellyttää tunnistettavaa näyttöä osaamisesta ja koulutusta.
  • Rekrytoinnin sidos liiketoimintaan ja strategiseen kokonaisuuteen on merkittävä. Rekrytointi lähtee strategiasta, nykytilatarkastelusta ja tulevaisuuden osaamistarpeesta. Rekrytointi voi olla yksittäinen toimi, mutta nykyään se nähdään vahvana osana yrityksen kokonaismarkkinointia ja työnantajaimagoa. Matka alkaa kauan ennen rekrytoinnin tarvetta, eikä varsinaisesti pääty.

HRA - Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksessa rekrytointi käsitellään kokonaisuutena, jossa eettisten ja juridisten pelisääntöjen noudattaminen ovat koulutuksen kivijalka. Neljään moduuliin rakentuva koulutus alkaa rekrytoijan itsetuntemuksesta ja jatkuu strategian, juridiikan, valinnan ja analysointityön kautta onnistuneeseen onboardingiin.
SFS:n 30405 -standardiin nojaava koulutus on käytännönläheinen ja auttaa ymmärtämään rekrytoinnin strategisen roolin ja ohjaa toimimaan juridisesti oikein. Koulutuksen taustalla on laaja joukko rekrytoinnin ja hr-juridiikan ammattilaisia. Koulutuskokonaisuus on sijoitus yritykselle, HR-alan ammattilaisille ja työnsä ohella rekrytointeihin osallistuville.


Järjestämme vuosittain vähintään kaksi koetta, jolla osaamisen ja asiantuntijuuden voi osoittaa. Läpimenoprosentti on noin 70, joten sellaisenaan se ei ole mikään läpihuutojuttu. Kokeen läpäisy antaa oikeuden käyttää nimikettä HRA Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija, mutta myös velvoittaa noudattamaan rekrytoinnin eettisiä periaatteita.

Ala tarvitsee minimivaatimukset ja me tarjoamme sellaisen.


#rekrytointi #sertifiointi #arviointi #koulutus #valmennus #henkilöstö #kauppakamari #HRA​​​​​​​