HRA-henkilölle


Rekrytointi on haaste organisaatiolle, mutta myös suuri mahdollisuus ja sijoitus tulevaisuuteen. Onnistunut työntekijän palkkaaminen on aina kahden kauppa, jonka tavoitteena on löytää tehtävään mahdollisimman hyvä työntekijä ja työntekijälle mahdollisimman hyvä työ.

​​​​​​​

  • Menestyksekäs rekrytointiprosessi perustuu yrityksen osaamistarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin.
  • Rekrytointiosaaminen on sattumanvaraista, muiden kanssa vuorovaikutuksessa syntynyttä osaamista.
  • Rekrytoinnin sidos liiketoimintaan ja strategiseen kokonaisuuteen on merkittävä.
  • Rekrytointi lähtee strategiasta, nykytilatarkastelusta ja tulevaisuuden osaamistarpeesta.
  • Rekrytointi voi olla yksittäinen toimi, mutta nykyään se nähdään vahvana osana yrityksen. kokonaismarkkinointia ja työnantajaimagoa.

HRA - Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksessa rekrytointi käsitellään kokonaisuutena, jossa eettisten ja juridisten pelisääntöjen noudattaminen ovat koulutuksen kivijalka. Neljään moduuliin rakentuva koulutus alkaa rekrytoijan itsetuntemuksesta ja jatkuu strategian, juridiikan, valinnan ja analysointityön kautta onnistuneeseen onboardingiin.


SFS:n 30405 -standardiin nojaava koulutus on käytännönläheinen ja auttaa ymmärtämään rekrytoinnin strategisen roolin ja ohjaa toimimaan juridisesti oikein. Koulutuksen taustalla on laaja joukko rekrytoinnin ja hr-juridiikan ammattilaisia. Koulutuskokonaisuus on sijoitus yritykselle, HR-alan ammattilaisille ja työnsä ohella rekrytointeihin osallistuville.


​​​​​​​Ala tarvitsee minimivaatimukset ja me tarjoamme sellaisen

#rekrytointi #sertifiointi #arviointi #koulutus #valmennus #henkilöstö #kauppakamari #HRA​​​​​​​