HRA tänään


HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutus pilotoitiin toukokuussa 2021. Pilottikoulutukseen osallistui 13 eri positioissa olevaa rekrytoijaa ympäri Suomen. Mukana oli rekrytointeja oman toimena ohella tekeviä toimitusjohtajia, yrityksen rekrytoinnista vastaavia päälliköitä, rekrytointeja toisen lukuun täysipäiväisesti tekeviä rekrytointikonsultteja sekä sellainen henkilö, joka ei ollut tehnyt rekrytointia ennen koulutusta vielä päivääkään. Kaikki osallistujat kertoivat saaneensa HRA:sta paljon uusia työkaluja päivittäiseen tekemiseen.

HRA-pilottikoulutukseen osallistuneet kehuivat koulutuksen rakennetta sekä valittuja ydinteemoja. Juridiikka opetusta toivottiin vielä lisää; kuten tietosuojalaki, yhdenvertaisuuslaki, työterveyslaki sekä rikoslaki. Samana syksynä tehtiin myös suomalaista rekrytointihistoriaa sertifioimalla Suomen ensimmäiset Hyväksytyt Rekrytoinnin Asiantuntijat eli HRA:t järjestämällä ensimmäinen HRA-tutkinto.

HRA-koulutusten saama palaute todistaa alan aidon tarpeen ja onnistuneiden rekrytointien merkityksen. Koulutuksiin on tullut osallistujia ympäri maan ja eri positioista. Osallistujat ovat kokeneet saaneensa kaivattua tietoa ja konkreettista apua työhönsä, olipa heillä takanaan jo pitkä rekrytointikokemus tai tie vasta alussa.

HRA:n ytimenä ovat eettinen ja juridinen oikein tekeminen. Koulutuksen pohjana olevilla eettisillä ohjeilla tuetaan oikeudenmukaista toimintatapaa. Tämä takaa, että samat säännöt pätevät kaikkiin eikä rekrytoijalla ole omia intressejä tai ennakkoluuloja. HRA tukee myös hyvän työnantajamielikuvan ja erinomaisen hakijakokemuksen rakentamista. Nämä auttavat onnistumaan rekrytoinneissa ja erottautumaan kilpailijoista. Yritys, jonka palkkalistoilla on HRA-sertifioituneita henkilöitä, viestii ulospäin eettisistä arvoistaan ja panostuksesta rekrytointiprosessin moderniin etenemiseen.​​​​​​​

HRA:n saama palaute on ylittänyt odotuksemme ja kehitystyö etenee jatkuvasti. Tänä päivänä HRA-koulutuksia järjestetään vähintään kaksi vuodessa verkkototeutuksena. HRA-tutkintoja järjestetään myös kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.

"HRA-tutkinnon pitäisi olla edellytys rekrytoinnin parissa työskenteleville!"

”Muutos ajattelussa, kasvua rekrytoijana, täydensi omaa tietotaitoa ja osaamistaan todella paljon"

​​​​​​​”Heräsi ajatus, että rekryihin pitäisi käyttää enemmän aikaa ja vaivaa, tunnistan rekrytoinnin tärkeyden ja strategisen roolin"

​​​​​​​”Kurssi oli hyvä läpileikkaus aiheeseen ja suosittelisin sitä erityisesti aloitteleville rekry-toijille. Rekrytointia on mukava tehdä, kun tietää mitä tekee, eivätkä tulokset jää sattuman-varaisiksi