HRA tänään


HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutus pilotoitiin toukokuussa 2021. Pilottikoulutukseen osallistui 13 eri positioissa olevaa rekrytoijaa ympäri Suomen. Mukana oli rekrytointeja oman toimena ohella tekeviä toimitusjohtajia, yrityksen rekrytoinnista vastaavia päälliköitä ja rekrytointeja toisen lukuun täysipäiväisesti tekeviä rekrytointikonsultteja. Olipa joukossa sellainenkin henkilö, joka ei ollut tehnyt rekrytointia ennen koulutusta vielä päivääkään. Kaikki osallistujat kertoivat saaneensa HRA:sta paljon uusia työkaluja päivittäiseen tekemiseen.

HRA-pilottikoulutukseen osallistuneet kehuivat koulutuksen rakennetta sekä valittuja ydinteemoja. Kehityspyynnöistä yksi nousi ylitse muiden: vielä lisää juridiikan opetusta. Rekrytointiin liittyy paljon muutakin juridiikka, kuin työsuhdelainsäädäntö. Rekrytoijan tärkeitä työkaluja ovat myös mm. tietosuojalaki, yhdenvertaisuuslaki ja työterveyslaki. Täytyypä toisinaan tutustua myös rikoslakiinkin. Niinpä HRA-koulutuksen sisältöä muokattiin pilotin jälkeen ja lopputulokseksi saatiin ns. HRA 2.0, joka toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Samana syksynä tehtiin myös suomalaista rekrytointihistoriaa sertifioimalla Suomen ensimmäiset Hyväksytyt Rekrytoinnin Asiantuntijat eli HRA:t järjestämällä ensimmäinen HRA-tutkinto.

HRA-koulutusten saama palaute todistaa alan aidon tarpeen ja onnistuneiden rekrytointien merkityksen. Koulutuksiin on tullut osallistujia ympäri maan ja eri positioista. Osallistujat ovat kokeneet saaneensa kaivattua tietoa ja konkreettista apua työhönsä yrityksen menestyksen tekijöiden nappaamisessa, olipa heillä takanaan jo pitkä rekrytointikokemus tai tie vasta alussa.

HRA:n ytimenä ovat eettinen ja juridinen oikein tekeminen. Koulutuksen pohjana olevilla eettisillä ohjeilla tuetaan oikeudenmukaista ja arvokriittistä toimintatapaa. Ne takaavat, että samat säännöt pätevät kaikkiin eikä rekrytoijalla ole omia intressejä tai ennakkoluuloja. HRA tukee myös hyvän työnantajamielikuvan ja erinomaisen hakijakokemuksen rakentamista. Nämä auttavat onnistumaan rekrytoinneissa ja erottautumaan kilpailijoista. Yritys, jonka palkkalistoilla on HRA-sertifioituneita henkilöitä, viestii ulospäin eettisistä arvoistaan ja panostuksesta rekrytointiprosessin moderniin etenemiseen.​​​​​​​

HRA:n saama palaute on ylittänyt huimimmatkin odotuksemme ja kehitystyö etenee hurjaa vauhtia. Tänä päivänä HRA-koulutuksia järjestetään useita vuodessa sekä verkko- että läsnätilaisuuksina. HRA-tutkintoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Myös uusia HRA-koulutustuotteita on lanseerattu ja niihin voi osallistua useilla eri paikkakunnilla. Näitä lisämoduuleiksi kutsuttuja koulutuksia ovat mm. HRA: Henkilöarviointi ja HRA: Rekrytoinnin ydin sekä sertifikaatin jatkamiseenkin soveltuvat HRA: Rekrytoinnin juridiikka ja HRA: Analysointi ja päätöksenteko.

HRA-koulutuksia järjestävät kauppakamarit.