Muutosturvavalmennuksen avulla kohti uutta

Muutosturvavalmennus, outplacement, uravalmennus, työnhakuvalmennus... termiviidakko on laaja. Ei ole ihme kun kohtaan valmennettavia ensimmäistä kertaa, niin käsitys valmennuksen sisällöstä vaihtelee. Siksi onkin tärkeää käydä läpi jokaisen ihmisen kanssa valmennuksen tyypillistä sisältöä.

Olen saanut jo vuosia työssäni kohdata ihmisiä, joiden työ on päättynyt erinäisistä syistä. Suhtaudun näihin kohtaamisiin nöyrästi, sillä tällaisissa tilanteissa on jotakin erityisen herkkää. Koen sen arvokkaana asiana, että juuri minä saan olla näiden ihmisten tukena vaikeassa tilanteessa.

Vaikeasta aloituspisteestä huolimatta olen nähnyt monta kertaa sen muutoksen, mitä meissä ihmisissä tapahtuu auttamisen kautta. Raskain tunne tilanteesta hellittää, hymy alkaa olla herkemmässä ja ihmisen itsetunto palautua. Katse on vahvemmin tulevaisuudessa ja siinä, mitä voi tehdä sen eteen tässä hetkessä. Pienet ja isommat onnistumiset matkan varrella ruokkivat tekemisen iloa ja sitä kautta onnistumista tärkeimmässä tavoitteessa.

Miten tämä muutos tapahtuu? Siihen vaikuttaa tietenkin moni asia, mutta väitän, että siinä auttaa suuresti henkilökohtainen valmennus.

Muutosturvavalmennus, outplacement, uravalmennus, työnhakuvalmennus... termiviidakko on laaja. Ei ole ihme kun kohtaan valmennettavia ensimmäistä kertaa, niin käsitys valmennuksen sisällöstä vaihtelee. Siksi onkin tärkeää käydä läpi jokaisen ihmisen kanssa valmennuksen tyypillistä sisältöä. Pyrin avaamaan tätä seuraavaksi myös sinulle.


Itseanalyysi luo pohjan hyvälle tekemiselle

Muutosturvavalmennus alkaa aina itseanalyysivaiheella. Tässä vaiheessa luodaan perusta hyvälle ja tavoitteelliselle työnhaulle. Tätä vaihetta voisi verrata talonrakennukseen: vakaa ja huolella rakennettu kivijalka varmistaa sen, että talo pysyy pystyssä kovassakin myrskyssä. Itseanalyysivaihe tuo näkyväksi myös sen, miten muutosturvavalmennus on paljon muutakin kuin teknistä työnhakua.

Henkilökohtaisesti uskon, että kasvun asenne ja usko omaan työllistymiseen ovat avainasemassa tavoitteellisessa työnhaussa. Sanomattakin on selvää, että nämä asiat saattavat olla heikoissa kantimissa valmennuksen alussa, sillä irtisanominen tuntuu meissä kaikissa. Siksi valmennuksen alussa tärkeintä on ihmisen kohtaaminen.

On mittaamattoman arvokasta, että joku näkee, kuulee ja ymmärtää sinua. Joku, jolle voi kertoa oman uratarinansa. Edelleen on useita ihmisiä, jotka ovat olleet koko elämänsä samassa työpaikassa. Kun tällaiselta ihmiseltä menee työpaikka alta, ihminen voi kokea, että suurin osa hänen elämäntarinastaan pyyhkiytyy samalla pois. Siksi tarinan kuuleminen on niin tärkeää. Olla ihminen ihmiselle. Keskustelemme myös irtisanomisesta aiheutuneista tunteista, jotta menneisyyden taakka ei paina liikaa uuden työn tavoittelussa.

Miten kasvuasennetta ja uskoa omaan työllistymiseen saadaan vahvistettua? Kirkastamme yhdessä henkilön osaamista ja persoonan parhaita puolia. Entä mitä piirteitä voisi edelleen kehittää? Sanoitamme, miten henkilö on taitojaan ja persoonaansa edellisissä tehtävissä hyödyntänyt. Auki kirjoitamme saavutettuja aikaansaannoksia. Tässä kohtaa syntyy viimeistään tunne, että ’hei, mähän osaan aika paljon ja olen saanut vaikka mitä aikaiseksi!’ Meillä kaikilla ihmisillä on valtavasti osaamista ja kokemusta. Näiden avaaminen rakentaa luottamusta ja tuo itsevarmuutta valmennettavalle.


Erottautuminen työnhaun dokumenteilla

Tässä valmennuksen vaiheessa työstämme työnhaun dokumentteja. CV:tä ja hakemusta tarvitaan edelleen pääsääntöisesti kaikissa työnhakuprosesseissa, joten rakennamme valmennettavan kanssa hyvät pohjat, joita hän voi muokata tarpeiden mukaan kutakin prosessia varten.

Mitä hyvästä CV:stä tulisi löytyä ja miten puhutella työnantajaa hakemustekstillä? Miten avoin hakemus eroaa hakemuksesta, millä haetaan tiettyä tehtävää? Entä miten CV:een saa omaa persoonaansa mukaan?

Valmennettavien mielessä pyörii useita kysymyksiä, mihin rakennetaan yhdessä vastaukset.

Työstämme hyvin usein myös valmennettavan LinkedIn-profiilia tässä vaiheessa. Keskitymme siihen, millainen LinkedIn-profiilin olisi hyvä olla, jotta valmennettava tulisi mahdollisimman hyvin löydetyksi LinkedInin kautta. Entä miten oma LinkedIn-profiili täydentää hakemusta ja CV:tä? LinkedIn on lisäksi tärkeä kanava piilotyönhaussa, joten käymme valmennettavan kanssa läpi eri tapoja hyödyntää LinkedIniä tästä näkökulmasta.


Aktiivinen työnhaku

Tämä vaihe keskittyy nimensä mukaisesti aktiivisuuden kasvattamiseen ja verkostoitumiseen. Yhdessä valmennettavan kanssa mietimme erilaisia työnhaun keinoja ja miten löytää piilotyöpaikkoja. Harjoittelemme hissipuhetta, jotta valmennettava osaa kertoa omasta tilanteestaan luontevasti erilaisissa kohtaamisissa. Entä kun tulee kutsu ensimmäiseen haastatteluun? Olen pitänyt usealle valmennettavalle haastatteluharjoituksia, missä käymme läpi tyypillisiä haastattelukysymyksiä ja hyviä vastauksia näihin. Nämä tilanteet ovat jännittäviä jopa oman valmentajan kanssa, joten niitä on todella tärkeää harjoitella, jotta tositilanteessa olisi mahdollisimman hyvin valmistautunut. Tämä on myös se vaihe, missä tulee aina välillä niitä Ei kiitos -yhteydenottoja. Siksi on hyödyllistä kiinnittää huomioita itsensä johtamiseen ja esimerkiksi siihen, miten muutosjoustavuudesta on hyötyä tällaisessa tilanteessa.


Seuraava ovi aukeaa

Ennen pitkää ihminen löytää uuden työn. Tätä on välillä vaikea uskoa, kun matka on kesken, mutta saan todistaa tätä useasti omassa työssäni. Vaikka uuden työn löytyminen ottaa tällä hetkellä keskimääräisesti pidemmän ajan kuin aiemmin, ihmiset työllistyvät koko ajan.

Seuraavaksi voi olla sinun vuorosi. Ei siis kannata liiaksi ripustautua siihen, että työllistyminen on hankalaa, vaan miettiä, mitä itse voin tehdä työllistymiseni eteen? Työllistyminen on todella monesta asiasta kiinni, joskus jopa siitä sattumasta. Mutta väitän, että kun tässä kirjoituksessa esille tuotuja asioita systemaattisesti hyödyntää ja oppii saamastaan palautteestaan, tulee suurella todennäköisyydellä työllistymään.

Tätä kaikkea on muutosturvavalmennus. Jokainen valmennus sisältää toki yksilöllisiä painopisteitä, koska jokainen uratarina ja tavoite ovat myös erilaisia. Ja sinulle, joka luet tätä: Jos olet tilanteessa, missä yksi ovi on sulkeutumassa, haluan rohkaista sinua sen seuraavan oven avaamiseen. Sillä me odotamme sinua sen oven takana ja olemme valmiita auttamaan eteenpäin. Palaute, mitä toistuvasti kuulen valmennettavilta: ’olen iloinen, että tartuin tähän mahdollisuuteen’.

Tartu siis sinäkin ja katso mitä kaikkea tämän oven takaa voi löytyä.