Kauppakamarikysely: Työntekijäpula rajoittaa edelleen yritysten kasvua - 66 prosenttia yrityksistä kertoo osaajapulan estävän kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä

Kauppakamarien kyselyn mukaan 59 prosentilla yrityksistä on pulaa osaavasta työvoimasta ja 66 prosenttia yrityksistä kertoo osaajapulan rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Kyselyyn vastasi yli 1150 yritystä eri puolilta Suomea.

Osaajapula rajoittaa edelleen yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä

66% yrityksistä kertoo osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Vastaajista 12% arvioi osaajapulan rajoittavan paljon, 35% jonkin verran ja 20% vähän.


Peräti 59% yrityksistä on pulaa (43%) tai paljon pulaa (18%) osaavasta työvoimasta. Suhdanteiden heikentymisestä huolimatta vain 4% yrityksistä kertoo osaavasta työvoimasta olevan ylitarjontaa.


68 prosenttia yrityksistä arvioi rekrytointitarpeen kasvavan seuraavan parin vuoden aikana

Heikentyneestä suhdannetilanteesta huolimatta yritysten näkymä lähitulevaisuudelle on kuitenkin positiivinen. Selkeä rekrytointitarve näkyy seuraavan parin vuoden aikajänteellä. Jopa 68 prosenttia yrityksistä arvioi rekrytointitarpeensa kasvavan tai kasvavan merkittävästi 2-3 vuoden aikajänteellä.


Rekrytointihaasteita ovat hakijoiden puute ja kilpailu työntekijöistä

Yritysten näkökulmasta tärkeimmät syyt rekrytointihaasteisiin ovat, ettei avoimiin tehtäviin ole riittävästi hakijoita (42%), hakijoiden vähäinen työkokemus (41%), kiihtynyt kilpailu työntekijöistä (35%) sekä hakijoiden soveltumaton koulutus (29%). Yritykset saivat kyselyssä valita korkeintaan kolme tärkeintä tekijää, jotka ovat syinä rekrytointihaasteisiin.Yhteenvetona voidaan todeta, että kilpailu parhaimmista työntekijöistä kiristyy entisestään. Jos työnantajakuva ja rekrytointistrategia ovat vielä vieraita termejä, niihin päin kannattaa jo hiljalleen suunnata katsetta. ​​​​​​​


Lue lisää kyselyn tuloksista täältä.

Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 6.-11.9.2023 ja siihen vastasi 1154 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.​​​​​​​