Rekrytoinnin strategia ja prosessi

Tämän moduulin jälkeen osaat rekrytoinnin valmistelun ja tunnistat rekrytoinnin tarpeet. Ymmärrät rekrytoinnin strategisen merkityksen yrityksen liiketoiminnassa. Henkilöstön osaamisen ja yrityskulttuurin ollessa kunnossa, tukevat ne myös liiketoiminnan laatua ja sitä kautta kilpailuetua sekä kasvua markkinoilla. Ei ole sattumaa, että menestyvät yritykset tunnetaan huippuosaajistaan, työkulttuuristaan ja vetovoimaisuudestaan.

Liiketoiminnan tavoitteiden kannalta on tärkeää miettiä, minkälaisia osaajia yritykseen tarvitaan. Henkilöstösuunnitelma ja rekrytointi osana yrityksen strategiaa kuljettavat kohti pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteita. Rekrytointiprosessi tuo mukanaan sujuvuutta ja tehokkuutta. Osaamistarpeiden priorisointi puolestaan varmistaa, että uudet työntekijät täyttävät juuri ne kriittiset aukot, joita rekrytoinnin tavoitteena on. Erilaisten rekrytointimenetelmien tuntemus auttaa valitsemaan optimaalisimmat menetelmät rekrytoinnin tavoitteet huomioiden - esimerkiksi anonyymirekrytointi avaa oven monimuotoisuudelle ja piilotetuille lahjakkuuksille, jotka voivat tuoda uuden ulottuvuuden liiketoiminnan menestykseen. ​​​​​​​

​​​​​​​

Moduulin sisältö

 • Rekrytoinnin strateginen näkökulma
 • Rekrytointitarpeen tunnistaminen ja suunnittelu
 • Rekrytointiprosessin tavoitteellisuus ja tehokkuus
 • Osaamistarpeiden priorisointi
 • Rekrytointijärjestelmät
 • Anonyymirekrytointi ja suorahaku
 • Rekrytointikanavat ja työpaikkailmoitus
 • Viestintä ja työnantajakuva
 • Työhaastattelumenetelmät
 • Rekrytoijan vastuu ja valta
 • Rekrytoinnin etiikka
 • Soveltuvuus


Moduulin kouluttaja


JOnna Halmesmäki, Senior HR Consultant

JOnna on kokenut ammattilainen HR projekteissa, kouluttajana ja vuokra-HR toimeksiannoissa. JOnna uskoo hyvään viestintään ja esihenkilötyön kehittämiseen yrityksen hyvän henkilöstötyön kulmakivinä. Rekrytoinnilla on valtava merkitys organisaation onnistumisessa. JOnna on energinen ja käytännönläheinen HR ammattilainen, jolla on kyky saattaa kompleksiset asiat helposti lähestyttäviksi ja tehtävissä oleviksi.

​​​​​​​Asia oli mielenkiintoista kuunneltavaa​​​​​​​”

​​​​​​​”Jonna oli erittäin asiantunteva​​​​​​​”

​​​​​​​”Erittäin asiantunteva kouluttaja ja hyvin osallisti yleisöä​​​​​​​”

​​​​​​​”Paljon hyviä ajatuksia herättäviä pointteja

​​​​​​​Jonnalla on hieno tapa luennoida vuorovaikutteisesti​​​​​​​”

​​​​​​​”Päivän aikana tuli hyviä konkreettisia vinkkejä​​​​​​​”

​​​​​​​”Kattava materiaali ja hedelmällinen esitys​​​​​​​”

​​​​​​​”Esimerkit ovat hyviä ja avaavat tärkeää asiaa​​​​​​​”


​​​​​​​
Tutustu HRA-koulutuksen moduuleihin:​​​​​​​​​​​​​Aiheeseen liittyviä kirjoituksia:
​​​​​​​