Rekrytoinnin yleiset periaatteet ja prosessi


Tämän moduulin jälkeen osaat rekrytoinnin valmistelun ja tunnistat rekrytoinnin tarpeet. Ymmärrät rekrytoinnin strategisen merkityksen yrityksen liiketoiminnassa. Henkilöstön osaamisen ja yrityskulttuurin ollessa kunnossa, tukevat ne myös liiketoiminnan laatua ja sitä kautta kilpailuetua sekä kasvua markkinoilla. Ei ole sattumaa, että menestyvät yritykset tunnetaan huippuosaajistaan, työkulttuuristaan ja vetovoimaisuudestaan.

Liiketoiminnan tavoitteiden kannalta on tärkeää miettiä, minkälaisia osaajia yritykseen tarvitaan. Toimiva liiketoiminta taas vaikuttaa nykyisen henkilöstön sitoutumiseen ja houkuttelee uusia, oikeanlaisia työntekijöitä. Tämän osion jälkeen ymmärrät myös, että työntekijäkokemus on tänä päivänä sama asia kuin asiakaskokemus, joten jokaisen yhtiön johdossa kannattaa olla myös kiinnostunut ihmisistä, kulttuurista ja johtamisesta.

​​​​​​​

Moduulin sisältö​​​​​​​

 • Työnantajakuva
 • Rekrytoinnin etiikka
 • Strateginen näkökulma
 • Rekrytointi prosessina
 • Rekrytoinnin tavoite
 • Rekrytointitarpeen tunnistamista ja suunnittelua
 • Osaamistarpeiden priorisointia
 • Rekrytoinnin kanavia
 • Verkkorekrytointia & ilmoituksia
 • Anonyymirekrytointi
 • Työhaastattelumenetelmät
 • Hakemusten lukeminen
 • SoveltuvuusTutustu HRA-koulutuksen moduuleihin:
​​​​​​​

Johdattelemme sinut rekrytoinnin maailmaan. Ymmärrät rekrytoinnin kokonaiskuvan ja osaat hyödyntää erilaisia rekrytoinnin menetelmiä.

Rekrytoinnin ammattilaisella on vastuu ja valta tehdessään valintaa koskevia päätöksiä. Valintapäätös on pystyttävä tarvittaessa perustelemaan eettisesti.

​​​​​​​

Ymmärrät perehdytyksen merkityksen ja osaat ohjata tuottavaan tekemiseen. Tiedät koeaikaan liittyvät asiat sekä osaat antaa kehittävää palautetta perehdytyksen aikana.

​​​​​​​


​​​​​​​Aiheeseen liittyviä kirjoituksia:
​​​​​​​