Kesällä 2023 voimaan tulleet keskeisimmät työlainsäädännön muutokset

Tässä artikkelissa ovat kesällä 2023 voimaan tulleet keskeisimmät työlainsäädännön muutokset. Artikkeli sisältää myös poimintoja hallitusohjelmaan kirjatuista muutostarpeista työelämään.

Työlainsäädännön muutokset ja valmistelut koskevat useaa työelämässä vaikuttavaa henkilöä. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännön kehittämisestä ja uudistamisesta.

Tunnetuimpia työlainsäädännön lakeja ovat mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, työehtosopimuslaki.

Odotettavissa on merkittäviä muutoksia työelämän säätelyyn, kuten helpotusta työntekijän irtisanomiseen, määräaikaisten työsopimusten helpompi solmiminen sekä ensimmäinen sairauspoissaolopäivä omavastuulliseksi eli palkattomaksi.