Missä tilanteissa työsopimus voi raueta ja mitä se käytännössä tarkoittaa?

Helsingin seudun kauppakamarin juristi käy läpi työsuhteen raukeamisesta eri tilanteissa, kuten työntekijän kuollessa tai työkyvyttömyyseläkkeen seurauksena


Työsopimuksen raukeaminen tarkoittaa, että työsopimus katsotaan päättyneeksi ilman nimenomaista päättämistoimea kuten irtisanomista

Raukeaminen on hyvin poikkeuksellinen työsuhteen päättymistapa, joka tulee kysymykseen vain silloin, kun edellytykset jatkaa työsopimussuhdetta ovat hävinneet lopullisesti. Jos työntekijä kuolee, työsopimus raukeaa ilman erillisiä toimenpiteitä. Muilta osin toimitaan kuten tavallisesti työsuhteen päättyessä. Työnantajan tulee laskea ja maksaa lopputili heti työntekijän kuolemasta tiedon saatuaan, ellei esimerkiksi työsopimuksen ehdon mukaan lopputiliä makseta vasta työsuhteen päättymistä seuraavana tavanomaisena palkanmaksupäivänä. Lomakorvauksen lisäksi tulee maksaa mahdolliset maksamatta olevat muut työsuhteesta johtuvat saatavat.


Tavallisesti työntekijän tulee irtisanoutua irtisanomisaikaa noudattaen ennen (vanhuus)eläkkeelle jäämistään, mutta työkyvyttömyyseläke on tästä poikkeus

Jos kyseessä on täysi ja toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke, niin edellytyksiä työsuhteen jatkamiselle ei ole. Työsuhde päättyy työkyvyttömyyseläkkeeseen ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Työsopimuslaissa ei ole tätä koskevaa säännöstä, mutta tulkintakäytäntö on ollut se, että työsopimus raukeaa pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen. Poikkeuksena tästä on korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu KKO 2019:108, jossa työntekijä sai työkyvyttömyyseläkepäätöksen lomautuksen aikana. Hänen katsottiin voivan irtisanoutua 200 lomautuspäivän jälkeen eikä työsopimuksen katsottu rauenneen eläkepäätökseen, koska työnantajalla ei olisi kuitenkaan ollut tarjota työntekijälle työtä. Pysyvän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneen työntekijän kanssa onkin hyvä yhteisesti todeta, että työsuhde päättyy työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen takia.

On hyvä ottaa huomioon, että jos työntekijän työsopimus on irtisanottu ja hänet on vapautettu työvelvoitteesta irtisanomisaikana, työntekijä voi mennä muualle töihin – kunhan huomioi, ettei riko työsuhteen aikaista kilpailevan toiminnan kieltoa. Työsopimus ei tällöin raukea sen takia, että työntekijä menee muualle töihin. Työnantajan on maksettava irtisanomisajan palkka irtisanomisajan loppuun saakka.Alkuperäinen artikkeli julkaistu täällä. Neuvontapalvelu on maksuton Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenille.

​​​​​​​

Kirjoittaja

Reetta Riihimäki

juristi, neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari​​​​​​​