HRA-koulutus on Vuoden rekrytointialan kehittäjä
​​​​​​​-kategorian finalisti

Rekrytointi on investointi ja prosessi, jolla on yksinkertainen tavoite, rekrytoida yritykselle lisäarvoa. Se perustuu yrityksen osaamistarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin sekä kumuloituu suoraan osaksi yrityksen kilpailuetua.

Rekrytointityöhön ja -alalle tulon kynnys on matala. Minimivaatimuksia ei ole, ja kuka tahansa voi hypätä tehtävään. ”Ala tarvitsee minimivaatimukset, ja ensimmäisenä Suomessa HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija tarjoaa sellaiset”, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

”On nähtävä rekrytoinnin sidos liiketoimintaan ja strategiseen kokonaisuuteen”, Heinimäki taustoittaa. Rekrytointi lähtee strategiasta, nykytilatarkastelusta ja tulevaisuuden osaamistarpeesta. Se on osa yrityksen kokonaismarkkinointia ja työnantajaimagoa.

HRA Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksessa rekrytointi käsitellään neljän moduulin kokonaisuutena, jossa eettiset ja juridiset pelisäännöt toimivat kivijalkana. Koulutus alkaa rekrytoijan itsetuntemuksesta ja jatkuu strategian, juridiikan, valinnan ja analysointityön kautta onboardingiin.

SFS 30405 -standardiin nojaava koulutus on käytännönläheinen ja auttaa ymmärtämään rekrytoinnin strategisen roolin sekä ohjaa toimimaan juridisesti oikein. Koulutuksen taustalla on laaja joukko rekrytoinnin ja HR-juridiikan ammattilaisia. Koulutus kohdennettu rekrytointia tekeville ja työnsä ohella niihin osallistuville.

Osaamisen voi todentaa vähintään kaksi kertaa vuodessa järjestettävän kokeen kautta. Läpimenoprosentti on noin 65, joten läpihuutojuttu se ei ole. Kokeen läpäisy antaa oikeuden käyttää nimikettä HRA Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija, mutta myös velvoittaa noudattamaan rekrytoinnin eettisiä periaatteita.

HRA - Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija on henkilöstöalan merkittävimmässä tapahtumassa, Rekrytointi Gaalassa, kolmen finalistin joukossa Vuoden rekrytointialan kehittäjä sarjassa.

-Marja Heinimäki