Rekrytointiosaaminen on strateginen investointi

Rekrytoitaessa valintapäätös on pystyttävä perustelemaan myös juridisesti, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki mainitsee. Kuva: Hanna Tarkiainen

Rekrytointiprosessin tulee perustua yrityksen osaamistarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Sidos liiketoimintaan ja strategiseen kokonaisuuteen on merkittävä.


Rekrytointi on vahva osa yrityksen työnantajaimagoa. Työ alkaa kauan ennen rekrytoinnin tarvetta, eikä varsinaisesti pääty. Sen pohja on strategiassa, nykytilatarkastelussa ja tulevaisuuden osaamistarpeissa. Suomessa alalle ei ole minimivaatimuksia rekrytoijan taitojen varmistamiseksi. Alalle tulon kynnys on matala ja rekrytointiosaaminen sattumanvaraista. On aika edellyttää tunnistettavaa näyttöä osaamisesta ja koulutuksesta.


HRA - Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutus käsittelee rekrytointia kokonaisuutena, jonka kivijalka on eettisten ja juridisten pelisääntöjen noudattaminen. Neljän moduulin koulutus alkaa rekrytoijan itsetuntemuksesta, jatkuu strategian, juridiikan, valinnan ja analysointityön kautta onnistuneeseen onboardingiin.


SFS:n 30405 -standardiin nojaava koulutus on käytännönläheinen, auttaa ymmärtämään rekrytoinnin strategisen roolin ja ohjaa toimimaan juridisesti oikein. Koulutuskokonaisuus on sijoitus yritykselle. Osaamisen todentavan tutkinnon läpimenoprosentti on noin 70, ei siis mikään läpihuutojuttu. Läpäisy antaa oikeuden käyttää nimikettä HRA - Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija ja velvoittaa noudattamaan rekrytoinnin eettisiä periaatteita.


Ala tarvitsee minimivaatimukset ja HRA- Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija tarjoaa sellaisen ensimmäisenä Suomessa, toteaa Heinimäki.