HRA-asiantuntijat


HRA:n taustalla on suuri joukko rekrytointialan ammattilaisia takaamassa sen, että koulutuksemme on laadukas ja ajantasainen. HRA-koulutusta on ollut mukana kehittämässä esimerkiksi rekrytointikouluttaja Juho Toivola sekä hr-juridiikkaan erikoistunut HR Legal. Verkostossamme on vuosikymmenien kokemus henkilöstö- ja rekrytointialasta, joka mahdollistaa sen, että opetuksemme sisältää paljon käytännön esimerkkejä perustuen aitoihin rekrytointitilanteisiin.

Ohjausryhmä edistää HRA-koulutuksen laadun ylläpitämistä, kehittämistä sekä huolehtii koulutuksen laadusta ja ajantasaisuudesta. Tutkintolautakunta vastaa HRA-tutkinnossa käytettävän materiaalin hyvästä tasosta, oikeellisuudesta ja ylläpitämisestä.Kouluttajat ovat saaneet hyvää palautetta luontevasta esiintymisestäHRA-kouluttajat
​​​​​​​

Martti Kangas

Senior Consultant, Partner, HR Legal Services Oy

Martti on toiminut henkilöstöalalla konsulttina ja johtotehtävissä vuodesta 1998. Hänellä on pitkä kokemus useista vaativista rekrytointi- ja suorahakutoimeksiannoista suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Martti on johdon luottokumppani, pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat usein muodostuneet myös liiketoimintaa, organisaatiota ja johtamista sparraaviksi.

LinkedIn


Tatu Malmström

Senior Consultant, HR Legal Services Oy

Tatu on kohderyhmien ymmärryksen ja tietoperusteisen kehittämisen erityisosaaja. Henkilöarvioiden ja muun datan yhdistäminen pääätöksenteon tueksi on Tatun vahvuuksia. Koska valintamme niin ihmisinä kuin työntekijöinä kertovat meistä yhä enemmän, työn ja arvojen yhteen sovittaminen käy yhä tärkeämmäksi organisaatioille. Jotta liiketoiminnalliset tavoitteet kohtaavat työn tekevien ihmisten todellisuuden, tarvitaan henkilöstödatan aitoa ymmärtämistä ja kykyä linkittää se liiketoimintaan. ​

LinkedIn


Maria Setälä

Senior Consultant, Partner, HR Legal Services Oy

Maria on työsuhdejuridiikan ja HR-asioiden moniosaaja. Maria on ollut mukana tekemässä monien organisaatioiden henkilöstösuunnittelua ja ollut varmistamassa eri prosessien oikeudenmukaisuuden ja toimivuuden. Marian toimintaa ohjaavat oikeudenmukaisuus, liiketoimintalähtöisyys sekä asioiden tekeminen kerralla järkevästi ja oikein.

LinkedIn


JOnna Halmesmäki

Senior HR Consultant, HR Legal Services Oy

JOnna on kokenut ammattilainen HR projekteissa, kouluttajana ja vuokra-HR toimeksiannoissa. JOnna uskoo hyvään viestintään ja esihenkilötyön kehittämiseen yrityksen hyvän henkilöstötyön kulmakivinä. Rekrytoinnilla on valtava merkitys organisaation onnistumisessa. JOnna on energinen ja käytännönläheinen HR ammattilainen, jolla on kyky saattaa kompleksiset asiat helposti lähestyttäviksi ja tehtävissä oleviksi.

LinkedIn


Karoliina Heikkinen

Senior HR Consultant, HR Legal Services Oy

Karoliina on liiketoimintalähtöinen laajan kokemuksen omaava HR:n ja rekrytoinnin ammattilainen. Karoliina on toiminut rekrytoinnin maailmassa sekä konsulttina että yrityksen sisäisessä henkilöstöhallinnossa johtaen rekrytointitiimiä ja työnantajamielikuvan kehitystä. Suorahaku, moderni rekrytointi sekä kokonaisvaltainen rekrytointiprosessin ja työnantajamielikuvan kehittäminen ovat hänen ydinosaamisalueitansa. Karoliina omaa vankan ymmärryksen muun muassa organisaatiokulttuurin integroimisesta osaksi osaajien houkuttelua, ja esimerkiksi pitkäjänteisen sekä ulkoisen että sisäisen työnantajamielikuvatyön tärkeydestä oikeiden osaajien löytymisessä.

LinkedInHRA-koulutusten järjestäjät
​​​​​​​

HRA-koulutusta järjestää Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin lisäksi Laurea-ammattikorkeakoulu sekä HR Legal Services Oy. Kaikki tulevat koulutukset löydät kalenteristamme.Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari on ollut aktiivinen talousalueen vaikuttaja jo 70 vuoden ajan. Edistämme yhteisöjen ja yritysten menestystä sekä kilpailukykyä että vaikutamme toimintaedellytysten kehittämiseen.


Laurea on Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu, jossa opiskelu perustuu aitoihin työelämäprojekteihin. Alueellisia kumppaneitamme ovat yritykset, julkisorganisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat sekä työ- ja elinkeinoelämän järjestöt.​​​​​​​HR Legal Services Oy on perustettu 2011 ja meillä on intohimoinen ja rohkea tavoite: haluamme olla HR-alan suunnannäyttäjä ja osaltamme parantaa suomalaista työelämää – tehdä työelämästä työelämystä! Tarjoamme HR- ja lakipalveluita kokemuksella sekä ammattitaidolla vaativaankin tarpeeseen. Henkilöstöjohtamiselle luodaan parhaat edellytykset toimia silloin, kun perusasiat sekä lakisääteiset työsuhdeasiat ovat järjestyksessä. Tämä koskee myös rekrytointeja, jonka takia meille on tärkeää olla mukana HRA-koulutuksessa kumppanina!


HRA-toimielimet ovat HRA-ohjausryhmä, HRA-tutkintolautakunta sekä valittujen kauppakamareiden koulutuspäälliköistä koostuva ohjausryhmä.


HRA-ohjausryhmä

Ohjausryhmä edistää HRA-koulutuksen laadun ylläpitämistä, kehittämistä sekä huolehtii osaltaan että koulutuksen laadusta ja ajantasaisuudesta.

Puheenjohtaja

Jäsenet


HRA-tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta määrittelee ja tarvittaessa osallistuu tutkintomateriaalien laatimiseen, tutkintoon sisällytettävien kysymyksten luomiseen, arvosteluperusteiden sekä hyväksyttävän suorituksen rajan tarkentamiseen. Tutkintolautakunta vastaa osaltaan HRA-tutkinnossa käytettävän materiaalin hyvästä tasosta, oikeellisuudesta ja ylläpitämisestä.

​​​​​​​Puheenjohtaja

  • Riitta Tolvanen, Senior Vice President HR (ret.), Mentor

Jäsenet


Kauppakamariverkoston ohjausryhmä

  • ​​​Katarina Kecklund, koulutuspäällikkö, Pohjanmaan kauppakamari
  • Pirjo Kurki, koulutuspäällikkö, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
  • Mari Polvinen, palvelupäällikkö, Kuopion kauppakamari
  • Susanna Keskinen, koulutuspäällikkö, Tampereen kauppakamari

​​​​​​​Yhteystiedot
​​​​​​​


Koulutuspäällikkö

Pirjo Kurki, +358 40 1979 823
pirjo.kurki@rihykauppakamari.fi


HRA-Koulutusjohtaja

​​​​​​​Marja Heinimäki, +358 40 547 8563
marja.heinimaki­@rihykauppakamari.fi