Analysointi ja päätöksenteko


Tämän moduulin jälkeen osaat toimia eri haastattelutilanteissa ja osaat erilaisia rekrytoinnin menetelmiä eri ympäristöissä. Ymmärrät hakijakokemuksen merkityksen osana onnistunutta rekrytointia, hyvällä hakijakokemuksella saat houkuteltua parhaat tekijät yritykseenne. Osaat ajatella itsesi osaksi yrityksen rekrytointiprosessia.

Osaat myös toimia perehdytyksessä, työopastuksessa sekä ohjaamisessa. Ymmärrät, että perehdytys on osa yrityksen onnistunutta liiketoimintaa. Perehdyttäminen on oppimisprosessi, joka parhaimmillaan pohjustaa yritystä pääsemään omiin tavoitteisiinsa. Osion jälkeen osaat toimia osana onnistunutta perehdytysprosessia. Huomaat, että aidolla ja vuorovaikutteisella perehdytysprosessilla työnantaja vahvistaa sitoutuneisuutta, lojaalisuutta ja motivaatiota. Ymmärrät myös koeaikaan liittyvät asiat ja osaat huomioida ne perehdytyksessä rekrytoidun koeaikana. Tiedät, että koeajan tavoitteena on selvittää vastaako tehty työsopimus molempien osapuolien ennakko-odotuksia. Osaat perustella koeaikapurun. Osion jälkeen ymmärrät myös molemmin puolisen rakentavan palautteen tärkeyden.

​​​​​​​

Moduulin sisältö

  • Tavoitteellisuuden merkitys
  • Työnhakun dokumentit
  • Työhaastattelun toteuttaminen
  • Referenssit
  • Henkilöarviointi
  • Päätöksenteko
  • Koeaika
  • Seuranta ja perehdyttäminen; yleisperehdytys & onboarding
  • Palautteen antaminen osana perehdytystä
  • Rekrytoinnin onnistumisvasteTutustu HRA-koulutuksen moduuleihin:
​​​​​​​

Johdattelemme sinut rekrytoinnin maailmaan. Ymmärrät rekrytoinnin kokonaiskuvan ja osaat hyödyntää erilaisia rekrytoinnin menetelmiä.


Rekrytoinnin ammattilaisella on vastuu ja valta tehdessään valintaa koskevia päätöksiä. Valintapäätös on pystyttävä tarvittaessa perustelemaan eettisesti.


Ymmärrät perehdytyksen merkityksen ja osaat ohjata tuottavaan tekemiseen. Tiedät koeaikaan liittyvät asiat sekä osaat antaa kehittävää palautetta perehdytyksen aikana.Aiheeseen liittyviä kirjoituksia:
​​​​​​​