Analysointi ja päätöksenteko

Tämän moduulin jälkeen osaat toimia eri haastattelutilanteissa ja osaat erilaisia rekrytoinnin menetelmiä eri ympäristöissä. Ymmärrät hakijakokemuksen merkityksen osana onnistunutta rekrytointia, hyvällä hakijakokemuksella saat houkuteltua parhaat tekijät yritykseenne. Osaat ajatella itsesi osaksi yrityksen rekrytointiprosessia.

Osaat myös toimia perehdytyksessä, työopastuksessa sekä ohjaamisessa. Ymmärrät, että perehdytys on osa yrityksen onnistunutta liiketoimintaa. Perehdyttäminen on oppimisprosessi, joka parhaimmillaan pohjustaa yritystä pääsemään omiin tavoitteisiinsa. Osion jälkeen osaat toimia osana onnistunutta perehdytysprosessia. Huomaat, että aidolla ja vuorovaikutteisella perehdytysprosessilla työnantaja vahvistaa sitoutuneisuutta, lojaalisuutta ja motivaatiota. Ymmärrät myös koeaikaan liittyvät asiat ja osaat huomioida ne perehdytyksessä rekrytoidun koeaikana. Tiedät, että koeajan tavoitteena on selvittää vastaako tehty työsopimus molempien osapuolien ennakko-odotuksia. Osaat perustella koeaikapurun. Osion jälkeen ymmärrät myös molemmin puolisen rakentavan palautteen tärkeyden.​​​​​​​

​​​​​​​

Moduulin sisältö

 • Tavoitteellisuuden merkitys
 • Osaajien profilointi
 • Työnhaun dokumentit
 • Työhaastattelun toteuttaminen
 • Referenssit
 • Henkilöarviointi
 • Analysointi
 • Vaatimusmäärittely ja tarveanalyysi
 • Päätöksenteko
 • Valinnan perustelut
 • Koeaika
 • Seuranta ja perehdyttäminen; yleisperehdytys & onboarding
 • Palautteen antaminen osana perehdytystä
 • Rekrytoinnin onnistumisvaste ja mittarit


Moduulin kouluttajat


Tatu Malmström​​​​​​​, Senior Consultant

Tatu on kohderyhmien ymmärryksen ja tietoperusteisen kehittämisen erityisosaaja. Henkilöarvioiden ja muun datan yhdistäminen pääätöksenteon tueksi on Tatun vahvuuksia. Koska valintamme niin ihmisinä kuin työntekijöinä kertovat meistä yhä enemmän, työn ja arvojen yhteen sovittaminen käy yhä tärkeämmäksi organisaatioille. Jotta liiketoiminnalliset tavoitteet kohtaavat työn tekevien ihmisten todellisuuden, tarvitaan henkilöstödatan aitoa ymmärtämistä ja kykyä linkittää se liiketoimintaan. ​


Martti Kangas, Senior Consultant

Martti on toiminut henkilöstöalalla konsulttina ja johtotehtävissä vuodesta 1998. Hänellä on pitkä kokemus useista vaativista rekrytointi- ja suorahakutoimeksiannoista suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Martti on johdon luottokumppani, pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat usein muodostuneet myös liiketoimintaa, organisaatiota ja johtamista sparraaviksi.

​​​​​​​”Mukavan leppoisa ilmapiiri ja hyvin asiansa osaavat luennoitsijat”

”Aiheet hyvät, kiinnostavimmat ja eniten hyötyä omaan nykyiseen työhön”

”Tatun vetämä osio osui ja upposi ja herätti paljon
ajatuksia”

”Täydensi omaa tieto-taitoa ja osaamistaan todella paljon”


​​​​​​​
Tutustu HRA-koulutuksen moduuleihin:​​​​​​


Aiheeseen liittyviä kirjoituksia:
​​​​​​​