Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas

Oletko joskus miettinyt, millainen kokemus työnhakuprosessi on hakijalle? Jos työhösi sisältyy usein rekrytointeja, saattaa hakijan näkökulma unohtua, vaikka se onkin pohjimmiltaan tärkein asia koko rekrytointiprosessissa. Hyvä rekrytointiprosessi on todella tärkeä tekijä työnantajamielikuvan luomisessa.

Kun hakija kiinnostuu tarjolla olevasta työstä, hän on lähtökohtaisesti kiinnostunut joko itse työtehtävästä tai työnantajasta. Hakija on saattanut kiinnostua jättämään hakemuksensa monista eri syistä. Jollekin kaveri on kertonut työnantajasta hyviä asioita, toinen on saattanut huomata työnantajan toimipisteen kotinsa lähellä tai sitten hakijan nykyinen työ ei enää motivoi häntä, vaan hakija alkaa kiinnostua muista tarjolla olevista työpaikoista.


Työnantajan pitäisi muistaa aina kohdella hakijoitaan kuin vip-vieraita punaisella matolla

Työnantajan on hyvä muistaa, että hakija muodostaa mielikuvaa työnantajasta monin eri tavoin ja useista eri yhteyksistä. Yksi tärkeimmistä ja henkilökohtaisimmista kokemuksista on rekrytointiprosessi. Rekrytoiva henkilö tekee kirjoittamallaan työpaikkailmoituksella ensivaikutelman työnantajasta hakijalle. Ilmoitusta lukiessa hakijalle olisi toivottavaa muodostua positiivinen mutta realistinen mielikuva sekä työnantajasta että haussa olevasta työtehtävästä.

Työnantajan pitäisi muistaa aina kohdella hakijoitaan kuin vip-vieraita punaisella matolla. Jokainen hakija on uusi potentiaalinen työntekijä tai vähintäänkin erinomainen positiivisen työnantajamielikuvan luoja omalle verkostolleen.


Harva hakija saa liian paljon viestejä, joten tässä kohtaa enemmän on parempi

Mitä pidemmälle rekrytointiprosessi etenee, sen vahvemmin ja henkilökohtaisemmin rekrytointiprosessi vaikuttaa hakijaan. Hakijan kokemukseen vaikuttaa paljon se, miten hänet kohdataan hakuprosessin aikana. Siksi hakija täytyykin pitää ajan tasalla prosessin etenemisestä tiedottamalla hänelle siitä. Hakijoihin kannattaa olla mahdollisimman aktiivisesti yhteydessä. Harva hakija saa liian paljon viestejä, joten tässä kohtaa enemmän on parempi. Hakijalle voi lähettää automaattisia tai yksilökohtaisia viestejä tai soittaa hänelle henkilökohtaisesti. Parhaimman mielikuvan hakijat saavat, jos viestit ovat persoonallisia eivätkä vaikuta massaviesteiltä.


Hyvällä viestinnällä hakijat saavat työnantajasta positiivisen mielikuvan ja he todennäköisesti seuraavat jatkossakin tarkemmin tarjolle tulevia työpaikkoja

Hakijalle voi laittaa viestin, kun hakuaika päättyy ja hakemuksia aletaan käydä läpi. Seuraava sopiva ajankohta viestille voisi olla haastatteluajoista tiedottaminen. Haastattelujen jälkeen ihan jokainen hakija odottaa tietoa valinnasta. Kaikille hakijoille kannattaa laittaa vähintäänkin sähköposti asiasta. Suositeltavaa on soittaa henkilökohtaisesti jokaiselle haastatellulle hakijalle, jotta voi samalla antaa palautetta haastattelusta sekä kertoa valinnan perusteluista. Tämä on erityisen tärkeää niille hakijoille, jotka haastateltiin, mutta ei valittu. Keskustelemalla valinnan perusteluista hakija saa hyvää palautetta ja samalla positiivisemman mielikuvan työnantajasta. Käydyn keskustelun pohjalta hakijalle pitäisi jäädä miellyttävä olo rekrytointiprosessista ja työnantajasta.

Rekrytointiprosessi on oivallinen tapa olla yhteydessä erilaisiin hakijoihin ja samalla luoda heille positiivinen mielikuva työnantajasta. Parasta on, jos hakija saadaan kiinnostumaan myöhemmin hakuun tulevista työpaikoista. Hyvällä viestinnällä hakijat saavat työnantajasta positiivisen mielikuvan ja he todennäköisesti seuraavat jatkossakin tarkemmin tarjolle tulevia työpaikkoja.


Kirjoittaja

Päivi Rikkola

HRA®-koulutuksen ja tutkinnon hyväksytysti suorittanut (2023)

Päivi Rikkola on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen rekrytointiasiantuntija sekä HRA-sertifioitu rekrytoija. Hän on ollut luomassa ja kehittämässä hyvinvointialueen rekrytointikäytäntöjä alusta alkaen. Päivi on aiemmin ollut töissä Sipoon kunnalla, jossa hän vastasi pääasiassa sivistystoimen rekrytoinneista ja sijaiskäytännöistä. Päivin vahvuus on julkisen puolen rekrytointiosaaminen sekä suomeksi että ruotsiksi.