Rekrytointi - Löydämmekö hiomattomat timantit hakijoiden joukosta?

Rekrytointi on merkittävässä osassa yrityksen toimintaa. Ilman ammattitaitoista henkilökuntaa yrityksen on vaikea pysyä kehityksen mukana ja pärjätä alati muuttuvissa kilpailutilanteissa. Työvoiman tarjonnan ja kysynnän välinen ero on kasvanut ja luonut haasteita rekrytoinnille, tämän myötä osaamisvaatimukset ovat muuttuneet.
​​​​​​​

Suoritin Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin HRA-koulutuksen, jotta saisin lisävarmuutta tulevaisuuden rekrytointeihin. Koulutuksessa kävimme hyvää keskustelua muuttuneista trendeistä ja mitä haasteita rekrytointi aiheuttaa. Sain itselleni työkaluja haastattelua varten ja vinkkejä siihen, kuinka esimerkiksi videohaastattelu toimii loistavana apuna rekrytointi tilanteessa.


Rekrytointi on muutoksen kynsissä

Muutostrendit liittyvät digitalisaatioon, ikä- ja ammattirakenteen muutokseen sekä sosiaalisen median mukaantuloon. Pätevien hakijoiden löytäminen on vaikeutunut ja usein hakijan odotusten ja työelämän realiteettien välissä on kuilu. Nykyään puhutaan kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta eli kohtaanto-ongelmasta. Kohtaanto-ongelma voi johtua myös siitä, että työpaikka ja työntekijä ovat eri paikkakunnilla, kokemus tai koulutustaso eivät vastaa työnantajan vaatimuksia. Näiden syiden johdosta työntekijän ominaisuuksien tärkeysjärjestys on muuttunut. Nykyään työntekijän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat motivaatio, oppimisvalmius sekä persoonallisuuden sopivuus tiimiin sen sijaan, että painotus olisi ainoastaan koulutuksessa ja työkokemuksessa. Tunnistammeko hakijoiden joukosta hiomattomat timantit?

​​​​​​​

Rekrytointi on mahdollisuus yritykselle, mutta myös samalla yksi suurimmista haasteista

Onnistuessaan rekrytointi on hyvinkin merkittävässä roolissa yrityksen liiketoiminnan kehitykselle. Näin ollen mitä pienempi yritys sitä merkittävämpi vaikutus. Suurin haaste onkin löytää sopiva henkilö ja sen taustalla voi olla haastavana tekijänä ajan puute. Usein rekrytointitarpeet liittyvät tilanteisiin, jolloin on tapahtunut työntekijän äkillinen poisjäänti esimerkiksi sairauden tai irtisanomisen vuoksi.

Työvoiman palkkaaminen voi olla yritykselle suurikin kynnys, palkkaaminen on kallista ja tämän takia moni yksinyrittäjä sinnittelee mieluummin yksin. Rekrytointiprosessi on yrityksen koosta riippumatta suunniteltava huolella ja sille on annettava aikaa. Rekrytoinnin onnistumisella tai epäonnistumisella voi olla suuri vaikutus yrityksen tulevaisuuteen. Rekrytointiprosessin tulisikin olla osa henkilöstösuunnitelmaa, tämän avulla varmistetaan se, että yrityksen liiketoiminnan kehityksessä on jatkossakin motivoituneita tekijöitä. Hyvällä suunnittelulla pystytään ennakoimaan ja säätelemään henkilökustannuksia.


Työntekijän irtisanomisen vaikeus vaikuttaa halukkuuteen rekrytoida

Pohtiessani rekrytoinnin haasteita nousee selkeästi ensimmäisenä mieleen työntekijän irtisanomiseen liittyvät vaikeudet, jotka vaikuttavat myös yrittäjien rekrytointihalukkuuteen. Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä suurempi riski työntekijän palkkaaminen on. Tästä syystä yksikin väärä rekrytointi voi olla pienen tai keskisuuren yrityksen tuho ja pahimmassa tapauksessa se voi kaataa koko yrityksen. Koeajan jälkeen huonosta työntekijästä on todella vaikea päästä eroon korkean työntekijäsuojan vuoksi.
Toisena asiana tulee esille nuorten työntekijöiden itseohjautuvuuden puute. Onko läsnäolo ja kotikasvatus jäänyt niin sanottujen ruuhkavuosien jalkoihin? Rekrytointi on aina investointi yritykseen, työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara, eikö totta? Haasteena tälle on se, että onnistutaan palkkaamaan sopivat ja motivoituneet tekijät.

Virheellisiltä rekrytoinneilta en ole välttynyt itsekään ja ne luovat haasteen tuleville rekrytoinneille

Virheet johtuivat esimerkiksi ajan puutteesta ja kovasta tarpeesta saada työvoimaa kiiresesonkiin, jolloin ei ollut jäänyt aikaa rekrytoinnin tarkalle suunnittelulle. Virheitä on tapahtunut myös silloin, kun työntekijän kohdalla oli tehty virhearvio aikaisemmasta taustasta ja kokemuksesta johtuen. Esimerkiksi aikaisempi työkokemus ja työntekijän lähtökohta oli noussut niin suureen painoarvoon ja luonut olettamuksia, jolloin tarkempi harkinta oli jäänyt vähäisemmäksi. Voisiko tähän loppuun todeta, että luottakaa siihen intuitioon, mikä teille tulee haastattelu tilanteessa tai sen jälkeen. Itsellä se on aina toiminut, vaikka aina siihen ei heti luotakaan.


Kirjoittaja

Fehime Seifulla

FS Wellness Studio Oy

Yrittäjä urani aloitin vuonna 2008 toiminimiyrittäjänä liikunta-alalla. Toiminta kasvoi liikuntakeskuksen myötä, jolloin toiminimi vaihtui osakeyhtiöksi ja sain ensimmäisen työntekijän palkkalistoille. Itse liikunta-alalla olen toiminut yli 20 vuotta ja nyt vuoden Hyvinkään Sveitsin uimalan kahvila yrittäjänä. Ajatuksissa on vielä koulutus-, konsultointi ja rekrytointi palveluiden tuottaminen liikunta-alalle mutta sitä ajatusta kypsytellään vielä.