HRA-koulutuksesta eväitä rekrytointiin ja sen kehittämiseen

Blogikirjoituksessa Sari Tissari avaa kokemuksiaan suorittamastaan Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin HRA-koulutuksesta.​​​​

Tiedämme, että rekrytointi muuttuu koko ajan haasteellisemmaksi, tekijöistä on pulaa ja hyvin hoidettuna rekrytointi vie paljon aikaa rekrytoivan esihenkilön kalenterista. Työssäni henkilöstöasiantuntijana tehtävänäni on olla rekrytoinnin asiantuntijakumppanina esihenkilöille, joilla on tarve rekrytoida. Koen tärkeäksi päivittää osaamistani ja haastaa käsityksiäni tekemisestä, jotta voin tarjota parasta asiantuntemusta esihenkilöillemme ja yhdessä voimme toteuttaa hyviä ehdokaskokemuksia. Tässä blogikirjoituksessa avaan kokemuksiani suorittamastani Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin HRA-koulutuksesta.

HRA-koulutuksessa tarkasteltiin ja käytiin läpi rekrytointiprosessin eri vaiheita, parhaita käytäntöjä ja saatiin vinkkejä kanssaopiskelijoilta. Koulutus, johon osallistuin, suoritettiin etätoteutuksena ja kesti viisi viikkoa. Opiskelu koostui moduuleista, jotka sisälsivät asiantuntijaluentoja, itsenäisesti suoritettavan tehtävän sekä ryhmätyön.

TOP 3 parasta asiaa HRA-koulutuksessa:

  • Kattava ja ajanhermolla oleva kokonaisuus
  • Uusiin henkilöihin tutustuminen ja verkostoituminen
  • Kanssaopiskelijoiden kokemukset, vinkit ja pohdinnat

​​

Oli hienoa kuulla eri näkökulmia ja tutustua monenlaisiin työnkuviin rekrytointien parissa

HRA-koulutuksen ensimmäinen tapaaminen oli varattu kurssilaisten tutustumiseen toisiinsa sekä käytettävään opetusalustaan. Mielestäni tämä antoi erinomaisen startin kurssille ja oli tärkeää avoimen ja luottamuksellisen keskusteluilmapiirin syntymiselle. Osallistujien taustat ja rekrytointikokemukset olivat hyvin erilaiset ja tämän ansiosta oli hienoa kuulla eri näkökulmia ja tutustua monenlaisiin työnkuviin rekrytointien parissa. Ryhmästämme löytyi sekä rekrytointityön pariin haluavia että jo kokeneempia tekijöitä. Ryhmäytymiseen varattu ensimmäinen kerta oli mielestäni ”hyvä veto” verrattuna siihen, että koulutus olisi alkanut suoraan asiantuntijaluennolla.

​​​​​​​

Koin saavani muilta osallistujilta hyviä vinkkejä omaan tekemiseen

Toinen moduuli koostui Jonna Halmesmäen asiantuntijaluennosta ja kävimme kattavasti läpi rekrytoinnin eri vaiheita. Pidin erityisesti Jonnan osallistavasta koulutustyylistä. Tässä osiossa koin saavani muilta osallistujilta hyviä vinkkejä omaan tekemiseen (mm. työpaikkailmoitusten sisältöön) sekä oli hyödyllistä ja mielenkiintoista kuulla, miten rekrytoinnin eri osa-alueita lähestytään muissa organisaatioissa. Oli myös tärkeää pysähtyä pohtimaan rekrytoijan etiikkaa, valtaa ja vastuuta. Jokaisen rekrytointityötä tekevän olisikin hyvä pysähtyä aika ajoin miettimään, mikä merkitys rekrytoijan itsetuntemuksella on laadukkaassa rekrytointityössä. Vetoavatko tietyn tyyppiset tai oloiset hakijat minuun enemmän, ja miksi näin on, tai osaanko tarkastella omaa toimintaani ja ajatteluani kriittisesti sekä pystynkö erottamaan oleellisen epäoleellisesta.

​​​​​​​

Konkreettisten esimerkkien kautta asioista oli helppo keskustella

Rekrytoinnin juridiikkaan kolmannessa moduulissa meidät johdatteli kokenut ja asiantunteva Maria Setälä. Rekrytoinnin juridiikka osiolle oli varattu koko päivä ja koulutus sisälsi todella hyödyllistä asiaa. Maria muistutteli mieliimme mm. mitä tulee ottaa huomioon ennen rekrytointiin ryhtymistä (tuta-tilanteet, osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät), pohdimme, miten kirjoitetaan syrjimätön työpaikkailmoitus ja case-esimerkkien kautta kävimme läpi, mitä haastattelussa saa ja ei saa kysyä. Henkilötietojen keräämiseen liittyen oli myös tärkeää asiaa ja pohdimme mistä eri kanavista hakijoista saa etsiä tietoja vai saako tietoja etsiä ylipäätään. Päivän aikana nousi esiin ajankohtaisia asioita esim. monimuotoisuudesta sekä palkka-avoimuudesta ja konkreettisten esimerkkien kautta asioista oli helppo keskustella.

​​​​​​​

Uudet ideat liittyen haastattelukysymyksiin pääsivät heti testiin

Neljännessä moduulissa perehdyimme analysointiin ja päätöksentekoon liittyviin asioihin. Kouluttajina toimivat kokeneet Martti Kangas ja Tatu Malmström. Saimme hyviä vinkkejä hakemusten käsittelyyn, haastatteluun ja haastattelukysymyksiin, hakijoiden arviointiin sekä milloin rekrytointia voidaan pitää onnistuneena ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että rekrytointi epäonnistuu. Tämän osion uudet ideat liittyen haastattelukysymyksiin pääsivätkin heti testiin meneillään olleessa rekrytoinnissa.

​​​​​​​

Koin HRA-koulutuksen kaikkinensa erittäin hyödylliseksi asioiden kertaamiseksi ja matkaan tarttui myös uusia oivalluksia. Oli mahtavaa tutustua muihin rekrytointityötä tekeviin kanssaopiskelijoihin ja saada myös heiltä vinkkejä omaan tekemiseen. Kiitos Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Riihimäen kaupunki ja opiskelukaverit :)

​​​​​​​​​​​​​​

Seuraava HRA-koulutus alkaa syksyllä 17.09.2024. Varaa paikkasi ajoissa ja liity mukaan rekrytointiosaajien joukkoon!


Kirjoittaja

Sari Tissari (LinkedIn)

​​​​​​​HRA®-koulutuksen hyväksytysti suorittanut (2024)

Riihimäen kaupungin henkilöstöasiantuntija

Rekrytointi on kuulunut työhöni aina ja olen saanut mahdollisuuden työskennellä sen parissa monipuolisesta niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella sekä konsulttitehtävissä. Olen innokas työskentelemään ehdokaskokemuksen parantamisen parissa. Uskon, että positiivinen hakijakokemus on avain houkuttelevan työnantajabrändin rakentamiseen. Olen myös erityisen kiinnostunut työnantajakuvan kehittämisestä, sillä se on mielestäni keskeinen tekijä organisaatioiden menestyksessä ja kyvyssä houkutella parhaita osaajia.