​​​​​​​HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutus


HRA - Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksessa rekrytointi käsitellään kokonaisuutena, jossa eettisten ja juridisten pelisääntöjen noudattaminen ovat koulutuksen kivijalka. Neljään moduuliin rakentuva koulutus alkaa rekrytoijan itsetuntemuksesta ja jatkuu strategian, juridiikan, valinnan sekä analysointityön kautta onnistuneeseen onboardingiin.

SFS:n 30405 -standardiin nojaava koulutus on käytännönläheinen ja auttaa ymmärtämään rekrytoinnin strategisen roolin sekä ohjaa toimimaan juridisesti oikein. Koulutuksen taustalla ovat laaja joukko rekrytoinnin ja hr-juridiikan ammattilaisia. Koulutuskokonaisuus on sijoitus yritykselle, HR-alan ammattilaisille ja työnsä ohella rekrytointeihin osallistuville.

 • Sertifioiduksi rekrytoinnin asiantuntijaksi tuleminen edellyttää sitoutumista, omistautumista ja tarkoituksellista työtä.
 • Tunnistamme haasteen, verkostossamme on vuosikymmenien kokemus henkilöstö- ja rekrytointialasta.
 • HRA-koulutus antaa työvälineet niin rekrytoinnin ammattilaiselle kuin oman työn ohessa rekrytointia tekevälle, parhaiden osaajien rekrytoimiseksi.
 • Koulutuksessa opetetaan soveltamaan rekrytointia tekevän osaamista ja ohjataan toimia kohti rekrytoinnin eettisiä periaatteita sekä todennetaan rekrytointia tekevän osaaminen tutkinnolla.HRA-Koulutus on läpileikkaus rekrytoinnin eettisyyttä, juridiikkaa sekä päätöksentekoa
​​​​​​​

Rekrytoinnin eettiset periaatteet

Luotu rekrytoinnin määritelmän pohjalta toimintaohjeiksi rekrytoinnin ammattilaisille. Rekrytoinnin etiikka, strateginen näkökulma, rekrytointi prosessina sekä käytettäviä menetelmiä.


Valta ja vastuu

Rekrytoinnin ammattilaisella on vastuu ja valta tehdessään valintaa koskevia päätöksiä. Valintapäätös on pystyttävä tarvittaessa perustelemaan eettisesti. Rekrytoinnin juridiset pelisäännöt ja työsuhteen alun ABC.


Rekrytointi strategisena investointina

Henkilöstö on yrityksen merkittävä kilpailuetu. Rekrytointi on matka osaamistarpeen tunnistamisen kautta nykytilasta tulevaisuuteen. Tiedä mitä haet, tehokkaat prosessit analysoinnin ja päätöksenteon tukena. Seuranta ja perehdyttäminen.​​​​​​​Rekrytointikoulutuksen ohjelma

Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija koulutuksessa käsitellään rekrytoinnin perusaiheita. Rekrytoinnin kivijalkana toimivat rekrytoinnin periaatteet ja hyvät rekrytointitavat. Toimimme oikein tunnistaessamme, miten rekrytoinnin juridiikka säätelee toimintamme ja mitä tekijöitä huomioida rekrytoinnin tietosuoja-asioissa. Rekrytointia tekevän on hyvä tunnistaa oma vastuu ja valta tehdessään valintaa koskevia päätöksiä. Toimintaa voidaan tehostaa prosessimaisella rekrytoinnin suunnittelulla ja oikein kohdennetulla viestinnällä. Tiedämme, että tavoite ohjaa päätöstä. Päätöksenteon tukena riittävä analysointi, soveltuvuusarvioinnit sekä muut valintaa tukevat välineet ovat merkittävässä roolissa matkalla kohti onnistunutta lopputulosta.

Rekrytointi avataan koulutuksessa erityisesti rekrytoinnin kokonaisprosessin näkökulmasta. Lähestyminen on hyvin käytännönläheisesti ja käytänteitä käydään läpi esimerkkien avulla. ​Opetus on selkokielistä ja sisältää paljon keskustelua.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija koulutus sisältää sekä luentoja, omatoimista opiskelua sekä etä- ja ryhmätyöskentelyä.

Koulutuksen käynyt voi suorittaa HRA-tutkinnon.
Mitä HRA-Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija koulutusohjelma tarjoaa?​​​​​​​
​​​​​​​

 • Tukee onnistuneiden rekrytointien kautta organisaation kasvua ja menestystä.
 • Opettaa parhaat käytännöt rekrytoinnin menetelmistä, työkaluista ja tekniikoista.
 • Ajankohtaiset asiat alalta ja lainsäädännöstä.
 • Täydentää koulutettavan rekrytointissaamista.
 • Ohjaa ajattelemaan laatikon ulkopuolelta.
 • Parantaa taitoja etsiä uusia kyvykkyyksiä.
 • Luo rekrytointiin ammattimaisempaa otetta.
 • Auttaa verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa.

Kirjallisuutta

 • SFS 30405 Henkilöstöjohtaminen standardi. Ohjeita rekrytointiin. (n.d.)
 • Kallio, K. E. (2023). Moderni johtaja- työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen. Helsingin kauppakamari.
 • Kaijala, M. & Tolvanen, R. (2022). Henkilöstö strateginen investointi. (2022). Helsingin kauppakamari.
 • Ander, L. (n.d.). The Essential guide for hiring and getting hired.
 • Viitala, R. (2021). Henkilöstöjohtaminen keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.

HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutukseen osallistuneiden palautteita

HRA-koulutusten osallistujat ovat antaneet palautetta esityksen sisällöstä, esitystavasta ja aineistosta. Kokonaisarvosanaksi HRA on saanut 4,4/5


"HRA-tutkinnon pitäisi olla edellytys rekrytoinnin parissa työskenteleville"

” Muutos ajattelussa, kasvua rekrytoijana, täydensi omaa tieto-taitoa ja osaamistaan todella paljon"

​​​​​​​”Heräsi ajatus, että rekryihin pitäisi käyttää enemmän aikaa ja vaivaa, tunnistan rekrytoinnin tärkeyden ja strategisen roolin"

​​​​​​​”Kurssi oli hyvä läpileikkaus aiheeseen ja suosittelisin sitä erityisesti aloitteleville rekrytoijille. Rekrytointia on mukava tehdä, kun tietää mitä tekee, eivätkä tulokset jää sattumanvaraisiksi”


Aineistoista sanottua


”Materiaalia tuli paljon, tämä selkeyttää työtä, mitä aiemmin tehnyt"

”Todella hyvä ja kattava materiaali, äärimmäisen tyytyväinen"

"Olisin toivonut enemmän käytännön asiaa sekä lisäisin koulutukseen enemmän juridiikkaa ja ajankohtaista lakia”


Ilmoittaudu mukaan!

Tulevat HRA-koulutukset löydät kalenteristamme.


HRA-Koulutuspäällikkö

Pirjo Kurki, +358 40 1979 823
pirjo.kurki@rihykauppakamari.fi